Website voor Caritas in Veritate in de lucht

12 november 2009

Het secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland heeft een website gelanceerd over de encycliek Caritas in veritate van paus Benedictus XVI.

Bij het verschijnen van de encycliek kondigden de bisschoppen aan over de strekking van de encycliek met verschillende partijen binnen de Nederlandse samenleving in gesprek te gaan. Om hierbij behulpzaam te zijn, is deze website ontwikkeld. Ook parochies en werkgroepen vinden materiaal op deze website om samen te spreken over de themata van dit pauselijk schrijven.

Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda: "De encycliek bevat waardevolle bouwstenen voor de betrokkenheid van gelovigen op maatschappelijke thema’s. De website maakt het gedachtegoed van de Kerk, verwoord door paus Benedictus nog meer toegankelijk en praktisch voor het leven van alledag."

De website zal beschikbaar blijven tot en met de zomer van 2010 en wordt onderhouden door het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk (SRKK).

Informatie: www.caritasinveritate.info

Andere berichten