Website Sint Franciscuscentrum

7 juni 2016

Het Sint Franciscuscentrum heeft een eigen website. De website is sinds kort in de lucht. Als onderdeel van het bisdom van Breda richt dit centrum zich op vorming, toerusting en diaconale actie. Daarvoor is een appellerende communicatie nodig. Communicatieregisseur van het Sint Franciscuscentrum Egbert Bornhijm: “We willen mensen oproepen deel te nemen en zich te laten inspireren.”

“We maken onderscheid tussen vorming en toerusting. Het eerste is meer persoonsgericht, het tweede taakgericht. Bij alles staat het geloof voorop. Wanneer we een cursus aankondigen willen we de gelovige dimensie tonen.” Hij illustreert dit met een voorbeeld. “Er is een cursus over het uitreiken van de communie. Je kunt dit louter technisch kunnen opvatten. Wij willen laten zien dat dit ook met ons geloof te maken heeft. Wat betekent het om de communie uit te reiken en te ontvangen, wat zegt dit over onze relatie met Jezus Christus? Deze vragen laten we nadrukkelijk aan bod komen. Op de site zullen we vanuit deze optiek ook de verschillende projecten zichtbaar gaan maken.”

“De site is nog niet af,” zegt Bornhijm. “Hij is nog volop in ontwikkeling en dat is een bewuste keuze. We zijn geïnteresseerd in wat mensen er van vinden en wat hen op onze site het meest aanspreekt.”

 

Andere berichten