“We leven mee met alle mensen die de Notre-Dame ter harte gaat”

16 april 2019

Na de brand in de Notre-Dame van Parijs op maandag 15 april reageerde mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat.”

De bisschop vond het heftig om de kerk te zien branden, zoals dat op maandag in het journaal te zien was. “Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste plaats het hart van de Katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!”

De voorzitter van de bisschoppenconferentie spreekt de hoop uit dat de Notre-Dame als kerk grotendeels behouden kan blijven. “Temidden van alle toeristen is de Notre-Dame een teken van het christelijk geloof.”

Bron: Rkkerk.nl

De Notre-Dame voor de brand. (Foto via Wikipedia)

 

Andere berichten