We kunnen over Christus niet zwijgen (bijeenkomst bisschopshuis)

6 september 2017

“Evangelisatie is niet ‘een’ taak van de kerk maar dé taak,” aldus Mirjam Spruit-Borst op de bisschopshuisavond van 4 september 2017. Zij verzorgde voor pastorale beroepskrachten een interactieve inleiding over het doorgeven van het geloof aan de volgende generaties.

Mirjam begon haar lezing met een voorbeeld uit haar eigen leven. Ze volgde een Nederlandse tv-serie en merkte dat ze hiervan genoot. Dit enthousiasme deelde ze vanzelf met anderen. Ze vroeg zich af waarom wij niet op deze manier over ons geloof spreken. De eerste leerlingen konden immers niet over Jezus Christus zwijgen. Jezus Christus geeft hun de opdracht de wereld in te trekken en het evangelie te verkondigen. De Kerk ontleent haar bestaansrecht aan de evangelisatie.

Je innerlijke motivatie als persoon en gemeenschap
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt het leergezag herhaaldelijk over evangelisatie. Mirjam verwees naar de apostolische exhortatie ‘Evangelii nuntiandi’ van de zalige paus Paulus VI. De heilige paus Johannes Paulus II introduceerde in 1983 de term ‘nieuwe evangelisatie’. Het gaat om een evangelisatie die nieuw is in geestdrift, methode en uitdrukkingswijze. Ze is met name gericht op ‘christelijke gebieden’. Het gaat niet om een nieuwe geloofsinhoud, aldus Mirjam, maar om het hervinden van de innerlijke motivatie als persoon en gemeenschap. Het hart van het christelijk geloof is een relatie met Jezus Christus. Als we Hem echt ontmoeten, worden we zelf anders. We ontdekken opnieuw dat we geroepen zijn tot heiligheid. Deze roeping is de sleutel tot een vernieuwde ijver van de nieuwe evangelisatie. Mirjam ging in op wat deze roeping concreet inhoudt. Het gaat erom in het dagelijks leven in eenheid met Jezus Christus te leven door de gewone dingen op een buitengewone manier te doen.

Elke gelovige deelt in de opdracht tot evangelisatie. Elke gelovige is geroepen tot evangelisatie in het leven van elke dag, met woorden en daden. Mirjam benadrukte in de lijn van Johannes Paulus II het belang van een goede vorming.

Paus Benedictus XVI werkte verder in deze lijn. Hij zorgde voor de organisatorische inbedding van de nieuwe evangelisatie in kerkelijke structuren. In 2010 richtte hij de Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie op. In 2011 kondigde hij een Jaar van Geloof af en in 2012 riep paus Benedictus XVI een bisschoppensynode bijeen over de nieuwe evangelisatie.

Ook paus Franciscus legt zijn eigen accenten. Hij beklemtoont de prioriteit van de barmhartigheid in het kerkelijk spreken. Daarbij roept hij de christenen op naar de randen te gaan om de ander te ontmoeten, om tot gesprek te komen met hen die niet denken zoals wij, met hen die een ander geloof hebben, of die geen geloof hebben.

Mirjam Spruit is stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) in Nijmegen. Het CPS ondersteunt Nederlandse parochies bij het verdiepen van een doorleefd katholiek geloof en bij de opbouw van parochiegemeenschappen. Mirjam Spruit redigeerde in 2016 het ‘Compendium van de nieuwe evangelisatie’, een selectie uit kerkelijke documenten en pauselijke toespraken over dit onderwerp.

Voor informatie over het Centrum voor Parochiespiritualiteit bezoek www.parochiespiritualiteit.org

 

Andere berichten