‘Waartoe is een bedrijf op aarde?’

11 juni 2007

Op maandag 11 juni brachten 25 mensen uit het dekenaat Het Markiezaat, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers op het gebied van kerk en samenleving, een bezoek aan de Philips Lighting in Roosendaal.

Henk Kampert organiseerde het werkbezoek aan de fabriek, waar 1400 mensen werkzaam zijn, na overleg met de werkgroep DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) uit Roosendaal. Kampert is werkzaam op het gebied van arbeidspastoraat vanuit de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda. “Dit bezoek staat in het kader van duurzaam ondernemen. Het is belangrijk om vanuit de kerk een vinger aan de pols te houden als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Philips is in Roosendaal bovendien een belangrijke werkgever.” Kampert werkt mee om een thematisch bezoek te regelen aan een bedrijf, na overleg met vertegenwoordigers van de kerken uit een bepaalde regio.

Een inleiding, een rondleiding en een gesprek met directielid Ronald Reunis na afloop gaven de deelnemers een goed beeld over de wijze van ondernemen van de international. Deze zoekt een balans tussen drie p’s: ‘profit’, ‘people’ en ‘planet’. Het bedrijf streeft ernaar winst te maken en doet dat in de bedrijfsvoering met aandacht voor de gevolgen die de productie heeft voor mens en milieu. Bij het gesprek was ook de Ondernemingsraad van het bedrijf vertegenwoordigd.

Bisschop-coadjutor Van den Hende maakte het bezoek mee. “Waartoe is een bedrijf op aarde?” stelde hij aan het eind van de bijeenkomst in een woord van dank aan de gastheer. “Het is goed om te zien dat hier naast de techniek waarop de fabriek draait ook wordt gekeken naar de wereld van de mensen in de fabriek, hun idealen en, soms ook, hun teleurstellingen.”

Een kort verslag van het bezoek kan worden opgevraagd bij Henk Kampert hkampert@bisdombreda.nl.

Andere berichten