Waarom geven mensen geld? ‘Expertiseavond Kerkbalans 2015-2016’

6 juni 2015

Op donderdag 4 juni organiseerde het bisdom de ‘Expertiseavond Kerkbalans 2015-2016’. Het was een vol en afwisselend programma, waar ongeveer veertig mensen voor naar Centrum Bovendonk waren gekomen. Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw, heette hen welkom en introduceerde de sprekers.

Kerkbalans in de parochie
Trudy Frickel en Wim Metsaars van de Parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten, Molenschot) waren aanwezig om de verschillende activiteiten van deze parochie sinds de introductie van Kerkbalans Nieuwe Stijl toe te lichten. Na de inleiding, die werd verzorgd door Trudy Frickel, was er kort gelegenheid tot gesprek en uitwisseling. Zo werden Kerkbalansfolders van parochies uitgewisseld en positieve ervaringen gedeeld over het werken met het diocesane richtbedrag van € 115,00. Een van de deelnemers gaf aan dit jaar voor het eerst met het richtbedrag te hebben gewerkt en dat dit niet tot negatieve reacties leidde. “Daarbij zijn we ons er wel van bewust dat sommige mensen € 5,00 van hun armoe geven,” gaf ze aan.

De parochie als goed doel
Vervolgens sprak directeur Ton Bernts van het Kaski over de ontwikkeling in de actie Kerkbalans. Hij gaf zijn presentatie de titel mee ‘Fondsenwervers gevraagd’. “In de perceptie van veel mensen is de Kerk een goed doel, en dan spreek je van fondsenwerving,” aldus Ton Bernts. “Waarom geven mensen geld en hoe kun je ze benaderen?” vroeg hij. Het doel moet aanspreken en de mensen iets waard zijn, mensen moeten ervaren dat hun gift nodig is en effectief wordt besteed. Ook is het van belang dat er iets van een ‘beloning’ wordt ervaren, zoals een goed gevoel, omdat je hebt bijgedragen aan iets dat belangrijk is. Ton Bernts presenteerde de ontwikkelingen in de giften voor de actie Kerkbalans en gaf daarna nog enkele tips, zoals: vraag nadrukkelijker om een bijdrage, communiceer meer en versterk de binding met parochie en Kerk, expliciteer de effectiviteit van de gift en zorg voor feedback en ‘beloning’.

Hoe schrijf ik een goede Kerkbalansbrief?
Op enkele onderdelen van zijn inleiding zou Daphne van Roosendaal later op de avond ook ingaan vanuit de vraag ‘hoe schrijf ik een goede Kerkbalansbrief?’ Van Roosendaal is communicatieregisseur van het bisdom en beoordeelt Kerkbalansbrieven voor parochies. Zij behandelde enkele onderdelen uit het Stappenplan Kerkbalans en spiegelde deze aan brieven die parochies voorafgaand aan de avond hadden toegestuurd. Van Roosendaal ging in op techniek (de zeven fixatiepunten van een brief en alineaopbouw, p. 7 Stappenplan Kerkbalans) en op de inhoud (doel en doelstellingen, p. 3 Stappenplan Kerkbalans). Ze benadrukte de samenhang tussen doel en doelstellingen. “Maak het de moeite waard om te geven,” gaf ze aan. “Waaróm moeten we iets doen, kopen we iets, of geven we een bijdrage? Je wilt geen grasmaaier, maar een mooi gazon. Je wilt geen boor, maar gaatjes in de muur. Ga niet te veel in op het middel, maar het doel. Laat zien wat de ‘emotionele eindwaarde’ is van de parochie.”

Diocesane cijfers en gebruik Navision ledenadministratie
Voor de pauze had de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, nog de diocesane cijfers van de parochies in het bisdom toegelicht, zoals die eerder dit jaar bij de landelijke presentatie van de cijfers bekend werden. Na de pauze sprak Léon Sevriens van IPAL over hoe de parochie Navision kan gebruiken met het oog op Kerkbalans. Hij werd vergezeld door Michaël Bongers (GAC), die liet zien hoe je doelgroepen kunt segmenteren in Navision.

Vervolgaanbod
Aan het eind van de avond nodigde Geerten Kok alle aanwezigen uit voor een bijeenkomst op 28 september 2015. Vorig jaar organiseerde het bisdom in september een bijeenkomst over vergroting van de inkomsten. Het komende najaar is als vervolg daarop een bijeenkomst gepland over kostenbesparing.

 

Andere berichten