Vreugdevolle viering 75-jarig priesterjubileum bisschop Ernst

8 juni 2016

Dinsdag 7 juni was voor het bisdom Breda een vreugdevolle dag. Op die dag vierde het bisdom met een plechtige eucharistieviering dat emeritus-bisschop Ernst 75 jaar geleden uit handen van bisschop P. Hopmans de priesterwijding ontving.

De jubileumviering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda, de vroegere parochiekerk van bisschop Ernst. In deze kerk heeft hij zijn eerste heilige Mis opgedragen. In de drukbezochte eucharistieviering was bisschop Liesen de hoofdcelebrant. Bisschop Ernst was als concelebrant bij de viering aanwezig. Naast bisschop Ernst concelebreerden onder anderen mgr. Van den Hende, emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal H. Lommers en de bisschoppelijk vicarissen Paul Verbeek en Wiel Wiertz. Diaken Vincent de Haas verleende liturgische assistentie. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgisch gezangen.

(Foto: R. Mangold)

Totaal en zonder voorbehoud
In zijn homilie beklemtoonde bisschop Liesen dat de priesterwijding een heel bijzonder moment is voor heel de Kerk. “Iemand zet zichzelf in, totaal en zonder voorbehoud: een priester – een mens zoals iedereen – wordt gewijd, niet voor zichzelf maar voor alle andere mensen en dat gebeurt in vrijheid.” Het betekent aldus de bisschop dat iemand ingaat op het woord van God en de mensen blijft oproepen om hun vertrouwen op God te stellen. “We vieren vandaag dat 75 jaar geleden bisschop Ernst, emeritus-bisschop van Breda, tot priester werd gewijd. 75 jaar is een lange tijd, een heel mensenleven.” Bij het dankwoord aan het het slot van de viering bood bisschop Liesen emeritus-bisschop Ernst als teken van dankbaarheid een bos bloemen aan.

(Foto: R. Mangold)

Opnieuw ‘kapelaan’
Namens bisschop Ernst sprak zijn nicht, Klaar Spierdijk, een dankwoord uit. Bisschop Ernst riep in herinnering hoe hij 75 jaar geleden met Willem van der Riet (emeritus-pastoor van Vlissingen, ook hij viert zijn 75-jarig priesterjubileum) tot priester werd gewijd. Hij had zich voorbereid op een leven als kapelaan en pastoor maar het liep anders. Na 2 jaar kapelaan geweest te zijn in de H. Petrusparochie te Leur werd hij geroepen tot een breed terrein van studieuze, leidinggevende en bestuurlijke taken. Tot tweemaal toe, in 1947 en in 1967, werd zijn leven bepaald doordat iemand voortijdig overleed. In 1967 werd hij bisschop van Breda.

Over zijn huidige levensperiode zei hij: “Toen ik mijn functies wegens leeftijd moest beëindigen, heb ik meegemaakt dat ik bij een heldere geest mijn lichamelijke werkkracht definitief ging verliezen. Ik leidde er uit af, mijn taak wordt nu: in mijn eigen leven instaan voor wat ik in de functies heb gezocht. Nu ik dit meemaak, zeg ik: “Toch opnieuw kapelaan, verborgen aanwezige. Zonder dat dit tot uitdrukking komt temidden van de anderen die geloven. De beelden die ik bij mij draag uit mijn functietijd als kapelaan spreken de relatie uit, waaruit wij leven. Het is een leven uit dankbaarheid.” Onder een luid applaus verliet hij de kerk.

Na de viering volgde een geanimeerde receptie in het bisdomkantoor waar velen de gelegenheid te baat namen bisschop Ernst persoonlijk te feliciteren.

Voor meer foto’s:

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten