Vragenlijst voor Bisschoppensynode over het gezin verzonden

6 december 2013

Paus Franciscus roept van 5 tot 19 oktober 2014 een Bisschoppensynode over het gezin bijeen. De synode krijgt als thema: ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie.’ Een Bisschoppensynode is een instrument voor de Wereldkerk om het onderlinge gesprek te voeren. De Bisschoppensynode is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie.

De aanstaande Bisschoppensynode herneemt via het onderwerp van de evangelisatie een belangrijk punt dat in het Jaar van het Geloof werd uitgediept. De vorige Bisschoppensynode vond plaats aan het begin van het Jaar van het Geloof (7-28 oktober 2012) en had als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof’. Eind november verscheen de postsynodale apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ (‘De vreugde van het Evangelie’), die naar aanleiding van deze Bisschoppensynode door paus Franciscus werd geschreven.

Zoals gebruikelijk worden er ter voorbereiding op de Bisschoppensynode vragen gesteld aan Bisschoppenconferenties wereldwijd, en zullen op enig moment ook zogeheten ‘lineamenta’ ter voorbereiding worden uitgegeven. Deze keer zijn de Bisschoppenconferenties gevraagd om de vragen ook onder de aandacht te brengen van de parochies.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de vragen daartoe vertaald. De vragen zijn in november toegestuurd aan de pastoors en teamleiders in het bisdom van Breda met het verzoek ze, met het oog op de verwerking, kort en kernachtig te beantwoorden, en vóór 16 december per e-mail terug te sturen aan het bisdom.

Voor zover de tijd en de mogelijkheden het toelaten kunnen de vragen worden besproken in het pastoraal team, met de parochiebesturen, en eventuele bestaande pastorale groepen in de parochie. De tijd daarvoor is kort met de deadline van 16 december. Echter eind januari 2014 moeten de antwoorden zijn verzonden aan Rome.

 

Andere berichten