Vragenlijst Bisschoppensynode 2015 uitgezet in parochies

23 januari 2015

Paus Franciscus roept van 4 tot en met 25 oktober 2015 een gewone Bisschoppensynode over het gezin bijeen. De synode krijgt als thema: ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Deze synode is een vervolg op de buitengewone Bisschoppensynode, die van 5 tot 19 oktober van het vorig jaar werd gehouden en die als thema had ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’.

Ook deze keer zijn er ter voorbereiding op de Bisschoppensynode vragen gesteld aan Bisschoppenconferenties wereldwijd. Deze vragenlijst van 12 december 2014 is op 12 januari 2015 ontvangen en besproken op de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 19 januari. In deze vergadering is besloten om de vragenlijst toe te zenden aan de pastorale teams met het verzoek om de vragen te beantwoorden.

De vragenlijst is in het bisdom van Breda op 23 januari verzonden aan pastoors-teamleiders. De vragenlijst is toegestuurd samen met de Nederlandse vertaling van de Lineamenta en de toespraak van paus Franciscus ter afsluiting van de synode van 2014.

Van de pastorale teams wordt onder druk van een deadline een belangrijke inspanning gevraagd. Er zijn in totaal 46 diepgaande vragen te beantwoorden, waarvoor kennis, ervaring en visie van en voor de pastoraal zijn vereist.

Gevraagd wordt de lijst zo volledig mogelijk in te vullen en dit bij voorkeur in groepsverband te doen. Dat kan het pastorale team in de eigen teamvergadering doen, maar ook in samenspraak met parochiebesturen en groepen vrijwilligers die meewerken in het pastoraat op het gebied van huwelijk en gezin. Met deze benadering beoogt de bisschoppen­conferentie binnen de parochies tot in de haar­vaten mensen te consulteren die met de pastorale zorg rond huwelijk en gezin vertrouwd zijn. De Bisschoppenconferentie zal voorts enkele beschouwingen vanuit academisch perspectief, gerelateerd aan het thema van de synode, toezenden aan het generaal-secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome.

Uiterlijk maandag 23 februari 2015 dienen de pastorale teams uit het bisdom van Breda de beantwoording van de vragenlijs digitaal toe te zenden aan het secretariaat van de bisschop van Breda.

Bisdommagazine over huwelijk en gezin
In december 2014 verscheen een Bisdommagazine met als thema ‘Huwelijk en gezin: Bisschoppensynode over het gezin’. Dit Magazine legt het onder meer het synodale proces uit van de bisschoppensynode van 2014 en de bisschoppensynode van 2015.

 

 

Andere berichten