VPV-dagen 2013: Gemeenschapsopbouw door diaconie en catechese

18 oktober 2013

De VPV-dagen voor pastorale beroepskrachten hebben dit jaar de kerkopbouw als thema. “Er is in de pastorale teams veel aandacht voor organisatorische vragen, voor samenvoegingen en voor parochieplannen waarin samenhangend een visie wordt geschreven over pastoraal beleid, inzet van beroepskrachten en keuzes met betrekking tot gebouwen en financiën,” schrijft Bob van Geffen in de uitnodiging aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

“Die aandacht is ook nodig om daadwerkelijk tot een goed samenhangend organisatorisch geheel te komen. Spannend bij al die ontwikkelingen en uitdagingen is de vraag hoe die organisatie, de (nieuwe) parochie, een levende geloofsgemeenschap wordt. Daarom is er in het diocesane beleid van het bisdom uitgebreid aandacht ingebouwd voor de daad bij het woord en voor de geloofsvorming en de verbinding daartussen.”

Op de bijeenkomst staat daarom, onderzoekend en praktisch, de parochieopbouw middels diaconie en catechese centraal.

In de ochtend worden drie referaten gehouden. Bisschop Liesen zal spreken over de heilige Schrift (“Richtingwijzers voor de opbouw van de geloofsgemeenschap vanuit de exegese”). Praktische theoloog Menco van Koningsveld gaat in op de diaconie (“Diaconie als gestalte van een levende geloofsgemeenschap”). Stijn van den Bossche, verantwoordelijke voor de catechese in Vlaanderen, zal spreken over de geloofsverdieping (“Parochieopbouw en geloofsverdieping, twee kanten van een medaille”).

In de middag is er de gelegenheid om met de sprekers in gesprek te gaan aan de hand van een coreferaat door respectievelijk Jan Maasen (medewerker sectie Dienen Bisdom Rotterdam) en Els Ettes (pastoraal werkster in Roosendaal, verantwoordelijk voor de catechese). Ook is er gelegenheid deel te nemen aan een workshop waarin getoond wordt hoe in een parochie door middel van diaconie of catechese de parochieopbouw gestalte kan krijgen.

De VPV-dagen 2013 ‘Gemeenschapsopbouw door diaconie en catechese’ vinden plaats op:

  • Donderdag 7 (vicariaat Breda)
  • Donderdag 21 november (vicariaat Middelburg)

Centrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven, 9.30-16.00 uur.

 

Andere berichten