VPV-dagen 2011: de sociale leer van de Kerk in de pastorale praktijk

11 oktober 2011

Het bisdom heeft pastorale beroepskrachten uitgenodigd voor de VPV-dagen op 8 en 10 november 2011 in Centrum Bovendonk te Hoeven. Het thema van deze VPV dagen is: de sociale leer van de Kerk in de pastorale praktijk.

Inleidingen
In de ochtend houdt diaken dr. Fred van Iersel een inleiding over de grondlijnen van de sociale leer van de Kerk en sociaal pastoraat. Van Iersel is diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk. Daarna volgt een inleiding over sociaal pastoraat in de parochiepraktijk door diaken drs. Peter Hoefnagels, hoofd pastorale dienstverlening.

Werkwinkels
In de middag staan vier werkwinkels centraal met thematieken waar het bisdom heel concreet aan werkt vanwege de sociale leer van de Kerk: zorg, onderwijs, arbeid, publiek bestuur. De werkwinkels zijn:

  • Zorg: sociaal pastoraat in relatie tot zorg door pater Michiel van Kooten ofm.conv, pastor bij woon-zorginstelling Thebe in Breda
  • Onderwijs: sociaal pastoraat in relatie tot onderwijs door drs. Titus Frankemölle, algemeen directeur van de Kwadrant Scholengroep Dongen en Oosterhout
  • Arbeid: sociaal pastoraat in relatie tot arbeid door Ineke Hagenaars, organisator reïntegratiebureau Rondomwerk Oud Gastel
  • Publiek bestuur: sociaal pastoraat in relatie tot publiek bestuur door drs. Mark van Oosterhout, wethouder WMO in de gemeente Drimmelen

Sociale leer van de Kerk
De sociale leer van de Kerk is ontstaan als een antwoord op concrete problemen in de samenleving tijdens de industrialisatie eind 19e eeuw. Vanaf dat moment is de sociale leer steeds verder uitgewerkt.

“Ook nu is de sociale leer van de Kerk actueel,” schrijft diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening, in de uitnodiging. “Onze sociale inzet behoort bovendien tot de kern van ons werken.”

Sociale leer, sacramenten, roeping
De geloofsboekjes over de sociale leer, die in augustus verschenen, zeggen het als volgt: “De sociale leer van de Kerk is ten diepste verbonden met het vieren van de sacramenten en met onze roeping. We worden gevoed door de sacramenten om onze band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad. Die liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt.”

VPV-dagen
De VPV-dagen, jaarlijkse navormingsdagen voor alle pastorale beroepskrachten, werden reeds aangekondigd in de Programmagids 2011 -2012. Ze vinden plaats op 8 en 10 november 2011 in Centrum Bovendonk te Hoeven (9.30-16.00 uur). Evenals de vorige jaren hebben beide dagen hetzelfde programma. Daarmee is elke dag bestemd voor de helft van alle pastorale beroepskrachten. De organisatie streeft naar een evenredige verdeling.

Aanmelding geschiedt door een bericht te sturen naar akanters@bisdombreda.nl.

Dit najaar verscheen een speciale uitgave van het bisdommagazine over de Sociale leer van de Kerk (2011-3). Eerder verschenen magazines over ‘Geloof en zorg’ (2011-1) en ‘Geloof en onderwijs’ (2009-4).

   

 

Andere berichten