VPV-dagen 2010 over geloof en Kerk

12 november 2010

Op dinsdag 9 en donderdag 11 november vonden in Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven de jaarlijkse VPV-dagen plaats voor pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda. De VPV-dagen stonden in het teken van geloof en Kerk, leven en cultuur.

Prof. dr. J. Wissink en dr. H. Witte verzorgden de inleidingen. De inleiders wisselden elkaar af met korte bijdragen en er waren ‘zoempauzes’ voor kort onderling gesprek van de deelnemers. De bijdrages cirkelden rond geloof, leven, Kerk, cultuur.

Bij de activiteiten die in en vanuit de Kerk plaatsvinden staat het geloof voorop. Dat geldt heel concreet het werk van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. In hun werkzaamheden worden altijd ook verbindingen gelegd van geloof en Kerk en het leven en de cultuur.

Wissink omschreef geloven als een levenshouding die gericht staat op het Geheim van God. Wissink: “Een levenshouding is meer dan een levensbeschouwing: ik leef vertrouwvol toe naar God.”

Een levenshouding wordt ontwikkeld in het samenspel van individu en gemeenschap. Daarbij kan de gemeenschap je geloof bevestigen, maar ook bevragen. Beide zorgen voor dynamiek.

De inleiders gingen onder meer in op thema’s uit de geloofstraditie die een bijdrage kunnen leveren aan het verstaan van het leven. Daarbij kwam bijvoorbeeld de ignatiaanse ‘onderscheiding der geesten’ aan bod.

Het programma van de VPV-dag 2010 kwam tot stand in samenwerking met de Faculteit Katholieke Theologie (FKT), waar beide inleiders aan zijn verbonden. ’s Middags gingen de deelnemers uiteen voor diverse werkwinkels.

 

Andere berichten