VPV-dagen 2010 op 9 en 11 november

23 september 2010

Op dinsdag 9 november en donderdag 11 november vinden de VPV-dagen plaats voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda (Voortgezette Pastorale Vorming). De VPV-dagen vinden plaats op centrum Bovendonk te Hoeven. Beide dagen hebben hetzelfde programma, zodat alle pastorale beroepskrachten deel kunnen nemen.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda hebben hiervoor de uitnodiging ontvangen.

Het thema van de VPV-dagen 2010 is: de positie en de taak van de pastorale beroepskracht tussen geloof en leven, Kerk en cultuur.

De inleiders in de ochtend zijn dr. Henk Witte en dr. Jozef Wissink. Beiden zijn verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg/Utrecht (FKT). Deze VPV-dagen zijn een samenwerkingsproject van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda en de FKT.

In de middag worden vijf werkwinkels aangeboden door diverse deskundigen.

 

Andere berichten