VPV-dagen 2009

18 september 2009

Pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda hebben deze week de aankondiging ontvangen voor de jaarlijkse diocesane VPV-dagen (voortgezette pastorale vorming).

De VPV-dagen 2009 gaan over het pastorale contact (in het geloofsgesprek, in ontmoetingen met gelovigen, individueel of in groepen) in samenwerkingsverbanden van meerdere parochiekernen. De thematiek van de VPV-dagen 2009 sluit aan bij de diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk en de samenwerking van parochies in grotere parochieverbanden.

In de morgen zullen dr. Dominiek Lootens van Caritas Antwerpen en dr. Dick Verbakel, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, inleidingen verzorgen met als aandachtspunten: Hoe blijft het pastoraal contact het hart van pastorale arbeid? Welke innerlijke houding vraagt dat, en ook: hoe organiseer je dit in de veelheid van taken? En: wat is nu het eigene van het pastorale contact?

In de middag zijn workshops gepland die nog nadere invulling zullen krijgen.

De VPV-dagen vinden plaats op dinsdag 3 en donderdag 5 november in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.

Andere berichten