VPV-dagen 2009: Pastoraal contact

9 november 2009

Op dinsdag 3 en donderdag 5 november vonden in centrum Bovendonk te Hoeven de jaarlijkse VPV-dagen plaats voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda. Dr. Dominiek Lootens en dr. Dick Verbakel verzorgden de inleidingen.

Dr. Dominiek Lootens is medewerker van Caritas Antwerpen en Caritas Vlaanderen. Hij baseerde zich in zijn inleiding op het evangelie, waarin wordt gesproken over de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh 4). Aan de hand van het verhaal behandelde Lootens verschillende aspecten van het pastoraal gesprek, zoals de context waarbinnen de gespreksgenoten elkaar ontmoeten en de achtergrond die elk inbrengt, de wijze waarop de religieuze laag in het pastoraal gesprek vorm krijgt en het aspect van bekering en verandering.

Dr. Dick Verbakel, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam en in het verleden in de Verenigde Staten opgeleid tot ‘pastoral counselor’, begon zijn inleiding met een verhaal over een bijzondere ontmoeting van Fransciscus en een man zonder kleren. Hij sprak over de grondstructuur van het pastoraal gesprek met de drie woorden: luisteren – spreken – handelen en reikte aan de aanwezige pastorale beroepskrachten elf tips aan om in tijden van schaalvergroting, reorganisatie en beleidsontwikkeling het pastoraal contact in de agenda te houden dan wel het erin te krijgen.

In de middag gingen de deelnemers uiteen in verschillende intervisiegroepen, die overeenkomstig de grote verscheidenheid in het bisdom waren samengesteld: de verschillende ambten, de verschillende pastorale teams en de verschillende werksoorten. Dat leverde boeiende gesprekken op met een palet aan thema’s, zoals de ervaring van velen dat het pastoraal contact de kern van de pastorale arbeid vormt en soms onder druk staat, en soms het onbegrip van vrijwilligers over het belang van pastorale contacten buiten de kring van bekende parochianen.

De inleidingen van deze VPV-dagen komen ter beschikking.

In 2010 zijn de VPV dagen gepland op 9 en 11 november.

Andere berichten