VPV-dagen 2009 over het verhaal van God met mensen

12 oktober 2009

De VPV-dagen van 2009 hebben als thema ‘De zorg voor het verhaal van God met mensen, of ruimte voor het pastorale contact in parochies of samenwerkingsverbanden met meerdere parochiekernen’.

Dit staat in de uitnodigingsbrief die pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda vorige week hebben ontvangen voor de VPV-dagen (Voortgezette Pastorale Vorming). In de brief is ook het programma opgenomen. Dit bestaat uit twee inleidingen en diverse werkwinkels.

Eenheid in een veelheid aan taken
Dr. Dominiek Lootens, medewerker van Caritas Antwerpen, zal een inleiding houden ‘Pastorale zorg in beeld’. De inleider zal onder meer in gaan op de veelheid aan opdrachten waar parochies mee te maken hebben: liturgie, diaconie, pastorale zorg, catechese, gemeenschapsopbouw en bestuurlijke taken. Deze zijn van elkaar onderscheiden, maar het is ook mogelijk verbindingen te leggen tussen die diverse taakgebieden. Daardoor kunnen zij worden verrijkt en verdiept.

Ruimte voor het pastoraal gesprek
De tweede spreker is dr. Dick Verbakel, vicaris-generaal van het Bisdom Rotterdam met een inleiding getiteld ‘Ruimte maken voor het pastoraal gesprek’. dr. Dick Verbakel zal ingaan op de grondstructuur van elke pastorale ontmoeting, zoals we die kennen uit de Schrift en uit het pastorale functioneren. Daarbij zal hij onder meer concrete aanwijzingen geven om in de agenda van pastorale beroepskrachten daadwerkelijk ruimte te creëren voor het pastorale gesprek of de pastorale ontmoeting.

VPV-dagen
Eerder reeds werd de vooraankondiging verstuurd met de data van de VPV dagen 2009. De dagen vinden dit jaar plaatsvinden op dinsdag 3 en donderdag 5 november in centrum Bovendonk te Hoeven.

De VPV-dagen worden jaarlijks georganiseerde en zijn verplicht als navormingsdag voor de pastorale beroepskrachten.

Aanmelding voor deze dagen kan door middel van een emailbericht naar secretariaat@bisdombreda.nl.

Voor meer informatie over de VPV-dagen kan contact worden opgenomen met Jos van Genugten en Birgit Verstappen.
 

Andere berichten