VPV-dag 2014 in het teken van het ‘Jaar van het Gebed’

11 oktober 2014

Op 6 november vindt de jaarlijkse VPV-dag plaats voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda. De VPV-dag wordt georganiseerd vanuit het Sint Franciscuscentrum. Om enkele praktische redenen vindt de VPV dit jaar niet verdeeld over twee dagen plaats, maar zal er één VPV-dag zijn. De groep aanwezigen zal dus groter zijn, en er is meer kans voor ontmoeting.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom ontvingen deze week het programma. De bijeenkomst werd al eerder aangekondigd in het programmaoverzicht van het Sint Franciscuscentrum.

Gebedsleven vormgeven
Bob van Geffen, programmacoördinator Sint Franciscuscentrum, licht het programma van de VPV-dag toe: “Het thema van de bijeenkomst ligt in het verlengde van het jaarthema: ‘Jaar van het Gebed’. Tijdens de VPV gaan we nader in op de kwestie dat pastorale beroepskrachten beroepshalve voorgaan in gebed, maar dat het eigen gebedsleven daarbij soms onder druk komt te staan. Deze kwestie is niet nieuw. In de Fioretti van St. Franciscus komen we het verhaal tegen hoe hij aan Clara de vraag voorlegt of hij zich moest toeleggen op de verkondigingswerk of op alleen het gebed. Clara doet hem inzien dat het een niet zonder het andere kan. Maar: hoe doe je dat in onze dagen? En hoe leg je daarbij een link tussen professioneel bidden en je eigen gebedsleven?”

Programma
Hierover gaat de VPV. In de ochtend zal bisschop Liesen spreken over het gebed van Jezus, zoals we dat leren uit het Evangelie. Daarna zal Hilde Kieboom van Sant’Egidio (Antwerpen) spreken over het gebed als drager van pastorale handelingen en welke hinderpalen er zijn om in de drukte van de dag tot werkelijk gebed te komen, en wat daaraan te doen is. In de middag zijn er werkwinkels over Lectio divina, het Dagafsluitingsgebed, het Getijdengebed, en het gebed bij Sant’Egidio.

Aanmelding wordt in verband met de praktische organisatie gevraagd vóór 31 oktober a.s. via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl

Het Jaar van het Gebed start op 18 oktober 2014 met de bisdombedevaart naar Polen en wordt afgesloten op 31 mei 2015. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten