Vormelingendag Lopend Vuurtje op 9 november 2019

26 juni 2019

De jaarlijkse vormelingendag Lopend Vuurtje van het Bisdom Breda wordt gehouden op zaterdag 9 november 2019 in Bergen op Zoom. Lopend Vuurtje is bedoeld voor tieners die het heilig Vormsel gaan ontvangen of dit sacrament recent ontvangen hebben. De vormelingendag is een unieke kans voor tieners om leeftijdgenoten van andere parochies te ontmoeten. Elk jaar komt een grote groep vormelingen uit heel het bisdom samen.

Inspirerend en uitdagend programma
De dag begint met een eucharistieviering waarin bisschop Liesen de hoofdcelebrant zal zijn. Tijdens deze viering kunnen vormelingen allerlei taken hebben: van vlaggendrager tot collectant en van lector tot misdienaar. Iedereen wordt bovendien uitgenodigd enthousiast mee te zingen.

Daarna worden de vormelingen in het Vlammenspel uitgedaagd met hoofd-, hart-, en doe- opdrachten. Via allerlei personages ontdekken zij wat de kracht van de Geest in je leven kan betekenen. Ook is er een ontmoeting met de bisschop. Tijdens een moment van ‘vraag maar raak’ krijgen zij de gelegenheid met hem in gesprek te gaan. ‘s Middags is er een grote spelshow waaraan iedereen deelneemt. Alle kennis van de ochtend komt dan goed van pas. Nu komt het erop aan dat alle hoofden, harten en handen samen in actie komen. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met voor ieder een persoonlijke zegen.

‘Vertrouwen’
Bijzonder welkom tijdens Lopend Vuurtje zijn de ouders van de vormelingen en de vormselbegeleiders. Voor hen is er op deze dag een inspirerend programma met als thema ‘Vertrouwen’. Ook voor hen is er een ontmoeting met de bisschop.

Praktisch
De voorbereidingen zijn volgens de organisatie al in volle gang. Binnenkort wordt de campagnemateriaal verspreid in de parochies.

Locatie: Lievevrouweparochie Bergen op Zoom
Datum en tijd: zaterdag 9 november 2019, van 9.45 tot 15.30 uur
Aanmelding: via de eigen parochie.
Meer informatie: lopendvuurtje@bisdombreda.nl

 

Andere berichten