Voorleesbrief bisschoppen roepingenzondag

12 april 2010

“Voor ieder mens heeft God een doel voor ogen. Ons leven hebben we gekregen van God om de liefde te weerspiegelen die er in God zelf is. Onze fundamentele roeping is de roeping tot de liefde.” Dit schrijven de Nederlandse bisschoppen in de voorleesbrief voor Roepingenzondag 25 april 2010.

In de brief staan de bisschoppen stil bij het begrip roeping. “God wil alle mensen in liefde met Hem en met elkaar verenigen onder leiding van Christus. God roept je om je daarvoor in te zetten door te getuigen van het evangelie en door te bidden. Dit is de roeping van elke christen.”

“Sommige gelovigen roept God tot een speciale toewijding aan Hem. [..] God roept nog steeds mensen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Onze geseculariseerde cultuur maakt het niet gemakkelijk om aan die roeping te beantwoorden. Laten we daarom op deze Roepingenzondag samen bidden tot de Heer van de Oogst, de Goede Herder bij uitstek, dat Hij ook in ons land mensen roept als priester, diaken of religieus en hun de kracht geeft die zij nodig hebben om ‘ja’ te zeggen op hun roeping.”

Download de brief van de bisschoppen voor roepingenzondag, klik hier.

Andere berichten