Voorbereidingen voor de Vastenactie gestart

5 december 2017

In de aanloop naar Kerstmis loopt momenteel de Adventsactie. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de Vastenactie voor Pasen 2018 gestart. Guus Prevoo, educatief medewerker van de Bisschoppelijke Vastenactie, presenteerde het projectland op de startavond van de Vastenactie voor het Bisdom Breda. Deze vond plaats op 29 november 2017 in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

Zambia is het projectland van de Bisschoppelijke Vastenactie in 2018. Tijdens de Veertigdagentijd voeren de meeste Nederlandse parochies acties voor het werk van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala. Mbala ligt in het noorden van Zambia. Prevoo ging uitvoerig in op het projectland Zambia en de achtergronden en spiritualiteit van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.

Volgens de grondwet is Zambia een christelijk land. Ongeveer 28% van de bevolking is rooms-katholiek. Hiermee is de Rooms-katholieke Kerk de grootste geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn er anglicanen, evangelische christenen en Pinkstergemeenschappen. Ongeveer 5% van de bevolking is moslim. Er zijn kleine minderheden van joden en bahá’í (1%). Franse Witte paters hebben in Zambia gewerkt. Later zijn hier ook Nederlandse Witte paters actief geweest.

Waarvoor voeren we actie?
Zambia heeft te lijden van de klimaatverandering. Het regenseizoen loopt van november tot en met maart. De regens blijven langer uit. Als er regen valt gebeurt dat in de vorm van slagregens waardoor gewassen vernield worden. De ziekte HIV/Aids vormt een groot probleem.

Het Vastenactieproject richt zich op de streek rond Mbala. Mbala is een kleinere stad in het noorden. Rond deze stad liggen veel sloppenwijken. In deze plaats werken de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Het is een Engelse congregatie met Franse wortels. De congregatie is gesticht door Victor Braun (1825-1882) in Parijs. De congregatie telt een Oostenrijkse, een Franse en een Engelse provincie. In Zambia werken sinds 1962 Engelse zusters.

In eerste instantie stichtte de congregatie een ziekenhuis. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw verlegde de congregatie haar werkterrein. Ze droeg het ziekenhuis over aan de overheid en richtte zich op de verzorging van Aidspatiënten. In de beginperiode begeleidden de zusters hen naar een waardige dood. Doordat er betere medicijnen op de markt zijn, blijven mensen leven en helpen de zusters hen op weg naar een betere toekomst. Als gevolg van de Aidsepidemie verloren veel kinderen hun ouders. De grootouders vingen feitelijk de kleinkinderen op.

(Afbeelding van www.vastenactie.nl)

Guus Prevoo presenteerde het materiaal van de Vastenactie en lichtte twee concrete projecten van de zusters toe.

  • Weeshuis Sunsuntila
    De zusters zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks – behalve op zondag – een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.
  • Victor BraunSchool voor gehandicapte kinderen
    Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.

Zambia
Zambia ligt in het zuidelijk deel van Afrika. Het ligt ten noorden van Zimbabwe (het vroegere Rhodesië). Het land is 18 maal zo groot als Nederland en telt 15 miljoen inwoners. Een groot deel leeft in steden als de hoofdstad Lusaka vanwege de slechte omstandigheden op het platteland. Zambia heeft een rijke geschiedenis. In Zambia woonden 30.000 jaar geleden de eerste mensachtigen. Het land was tot 1964 een Engelse kroonkolonie. In dat jaar werd het land onafhankelijk. Kenneth Kaunda was de eerste president. Hij kreeg een grote naam doordat hij zich liet inspireren door een vorm van Afrikaans humanisme. Deze vorm van humanisme vormt een combinatie van socialisme, christendom en de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. Deze stroming benadrukt dat ik er ben, omdat jij er bent en wij er samen zijn. Mensen zijn van elkaar afhankelijk om ten volle mens te zijn. De hongerdoek van de Vastenactie is geënt op deze filosofie.

 

 

Andere berichten