Voorbereidingen inzameling Chrismamis

14 maart 2017

De Chrismamis 2017 vindt plaats op woensdag 12 april. In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij het heilig Chrisma. Mgr. Liesen vraagt aandacht voor de diaconale inzameling in de uitnodiging die begin maart is verstuurd.

Iedere parochie of instelling en elk klooster wordt vriendelijk gevraagd om naar de Chrismamis een kleine gave mee te brengen. De caritas Rijsbergen-Zundert heeft twee projecten uitgezocht: de Kledingbank Zundert en De Wensboom van het Amphia ziekenhuis.

Wat heeft de Kledingbank Zundert nodig?
De Kledingbank helpt mensen in nood. Voor de Kledingbank wordt gevraagd om gaven in natura. De medewerkers van de Kledingbank (dit zijn vrijwilligers) hebben een voorkeur uitgesproken voor de volgende goederen:

  • nieuw ondergoed voor kinderen vanaf 4 jaar
  • nieuwe sokken (alle maten)
  • handdoeken en verder beddengoed o.a. hoeslakens (alle maten)
  • dekbedovertrekken (alle maten)

Wat is nodig voor de Wensboom?
De Wensboom is een initiatief van het Amphia ziekenhuis ter gelegenheid van de Wereldkankerdag op 4 februari jongstleden. Het Amphia ziekhuis (met locaties in Breda en Oosterhout) stond die dag stil bij de ziekte, patiënten die met deze ziekte te maken krijgen en hun naasten. Van 3 tot en met 20 februari 2017 konden patiënten en bezoekers een wens achter laten in de wensboom van Amphia, bedoeld voor de mantelzorgers van kankerpatiënten. Meer dan 200 mensen deden een wens. Via een financiële bijdrage aan dit initiatief kunnen wensen in vervulling gaan. Bijdragen zijn welkom op het banknummer NL22 RABO 0145 3918 92 van Inter-Parochiële Caritas Rijsbergen-Zundert o.v.v. Wensboom.

Praktische informatie
De chrismamis op woensdag 12 april vindt dit plaats om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Bavo, Sint Bavostraat te Rijsbergen. Na afloop van de viering  bestaat er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij Ontmoetingscentrum “De Koutershof”, Koutershof 4, 4891 CV Rijsbergen. Dit ligt naast de Sint Bavokerk.

 

Andere berichten