Voorbereiding in parochies op de bisdombedevaart

7 oktober 2014

De diocesane bedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014) komt geleidelijk aan dichterbij. Verschillende parochies organiseren voorbereidende bijeenkomsten om de deelnemers met elkaar kennis te laten maken.

Zo organiseerde de Vijf Heiligenparochie in Made als voorbereiding op de bedevaart een avond op 25 september een avond met bisschop Liesen. Op 7 oktober bekijken de deelnemers als voorbereiding de film ‘De jongen met de gestreepte pyama’, waarin een kind uit een Nazi-gezin vriendschap sluit met een joods jongetje in het concentratiekamp Auschwitz. Op woensdag 8 oktober is er een bijeenkomst in Breda (parochiekern H. Franciscus). Deelnemers uit Bergen op Zoom komen op donderdag 9 oktober bij elkaar.

Op dinsdag 30 september vond een avond plaats in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, in het steunpunt Sint Franciscus in de wijk Kortendijk. Uit deze parochie reizen ongeveer twintig mensen mee onder wie pastoor Han Akkermans, Geerten Kok, pastoraal werker in deze parochie en Jochem van Velthoven, die als priesterstudent stage loopt in Roosendaal.

Het pastoraal team verzorgde een presentatie van de reis. De spirituele betekenis van de verschillende plaatsen werd aangegeven. Jochem van Velthoven presenteerde het leven en de betekenis van zuster Faustina Kowalska. Geïnspireerd door haar visioenen stelde de heilige paus Johannes Paulus II de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in op de tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). Er werd teruggeblikt op de bijeenkomst voor alle pelgrims van 21 september en stilgestaan bij de betekenis van het Jaar van het Gebed dat op 18 oktober begint.

De deelnemers wisselden onderling uit waarom ze meegingen. Voor een aantal is het de eerste keer dat ze meegaan met een georganiseerde bedevaart. Een enkeling is meerdere kerenin Polen geweest. De motieven waarom ze meereizen verschillen. “Ik wil het concentratiekamp Auschwitz zien,” zegt iemand. Een ander heeft onlangs veel meegemaakt. “Ik put altijd kracht uit een bedevaart,” zegt ze. “Daarom ga ik mee.” Een van de deelnemers is protestant en met een katholiek getrouwd. “Door aan deze reis deel te nemen, hoop ik de achtergrond van mijn man beter te begrijpen.”

 

Andere berichten