Voorbede voor Roepingenzondag 2016

18 maart 2016

Op zondag 17 april 2016 is het Roepingenzondag. Middels een brief vragen bisschop Liesen en rector Schnell aan de parochies om op deze zondag aandacht te besteden aan roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en religieuze leven. Dat kan onder andere door een extra voorbede, waarvoor een voorbeeld wordt aangereikt.

Voorbede

Barmhartige God, steeds opnieuw wekt Gij in de harten van mensen het verlangen om U te volgen als priester, diaken of in de staat van het Godgewijde leven. In onze tijd voelen wij sterk de nood aan dit dienstwerk en dit getuigenis tot opbouw van de Kerk. Maak onze gemeenschap tot een vruchtbare bodem waaruit roepingen voort kunnen komen. Maak jong en oud ontvankelijk voor uw Roepstem en geef hen de kracht om daar in alle eenvoud en deemoed op te antwoorden.
Laat ons bidden.

 

Andere berichten