Voorbede voor mgr. Muskens

19 april 2013

Aan parochies in het bisdom van Breda is een voorbede toegestuurd voor bisschop Muskens met de vraag om gebed voor mgr. Muskens in de weekendvieringen van 20 en 21 april.

De voorbede luidt:

Goede God
We bidden voor bisschop Tiny Muskens,
die de overgang heeft gemaakt van het aardse leven naar Uw Hemels Vaderhuis: dat hij bij U de eeuwige vrede mag hebben en voor altijd gelukkig mag zijn.
We danken U voor hem: voor alles wat hij voor ons bisdom Breda en zoveel mensen heeft betekend; dat zijn sociaal engagement vanuit zijn diep geloof ons tot voorbeeld mag zijn.
Laat ons bidden…..

 

Andere berichten