Vooraankondiging versoepeling maatregelen in verband met corona

8 mei 2020

De Nederlandse bisschoppen onderzoeken welke maatregelen per 1 juni 2020 passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Dat heeft het Secretariaat van de bisschoppenconferentie op vrijdag 8 mei bekend gemaakt.

Uitgangspunten zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan worden de parochies van het Bisdom Breda zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen.

 

Detailopname van COVID-19 – Foto: RIVM.nl

Andere berichten