Vooraankondiging Studiedag Liturgie 2012

13 december 2011

De jaarlijkse studiedag Liturgie vindt in 2012 plaats op 6 maart 2012 in het conferentiecentrum Bovendonk (10.00-16.00 uur). Myriam de Jong-Smits, medewerker pastorale dienstverlening van het bisdom, verstuurde hierover de vooraankondiging, mede namens de Commissie Liturgie.

Myriam de Jong-Smits: “Wij hebben een goede traditie in ons bisdom een jaarlijkse studiedag Liturgie te houden georganiseerd door de Commissie voor liturgie. Het thema luidt ‘Ite missa est. Gezonden en gesterkt om te werken aan rechtvaardigheid en vrede’. Deze zending is meer dan een slotaanduiding: het gaat om een zending, werk maken van de opdracht als christen in deze wereld.”

De Commissie voor liturgie sluit hiermee aan bij de activiteiten die het bisdom onderneemt vanwege de sociale leer van de Kerk.

De studiedag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, leden van liturgische werkgroepen en werkgroepen werkzaam op het terrein van de diaconie. Inleiders zijn diaken dr. Fred van Iersel, functionaris voor de sociale leer in bisdom van Breda, en zeer eerwaarde heer Joris Polfliet, algemeen secretaris van Interdiocesane commissie voor liturgische zielzorg (ICLZ) Vlaanderen. In het middagprogramma zijn een aantal werkwinkels voorzien.

Begin volgend jaar wordt de definitieve uitnodiging voor deze studiedag verzonden met het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijving.

 

Andere berichten