Volle bus naar KJD

10 november 2010

Zondag 7 november verzamelden zich in alle vroegte 10 jongeren in Heinkenszand om als eerste op te stappen in de bus naar de Katholieke Jongeren Dag (KJD) in Den Bosch. Nadat de bus ook in Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout was gestopt, zat hij geheel vol.

In Den Bosch aangekomen troffen zij nog andere jongeren uit het bisdom van Breda aan die zich tijdens de KJD inzetten als vrijwilliger. Bij elkaar waren er zo’n 70 jongeren uit het bisdom op de KJD. Zij waren onderdeel van de 1800 jongeren die zich voor deze dag hadden verzameld in de Maaspoort in Den Bosch.

Het thema van de KJD dit jaar was ‘Focus’. Focus op de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid en focus op de Europese Ontmoeting van Taizé in Rotterdam aan het einde van het jaar. Focus kwam ook terug in de verschillende workshops die gegeven werden tijdens de dag: Focus op werk, Focus op relatie. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, daagde de jongeren en tieners bij de homilie in de afsluitende viering uit om te focussen op Jezus.

Bij de jongeren van het bisdom van Breda was het thema ook vertaald naar focus op vriendschap: vriendschap met Christus en vriendschap met elkaar. Het thema vriendschap met Christus is het thema van de wjd-reis van het bisdom. De Bredase jongeren ontvingen een ‘vriendenboekje’, waarin dieper ingegaan werd op het thema. Daarnaast werden ze met bagagelabels uitgedaagd om deze te ruilen en vrienden met elkaar te worden. Na de eerste voorzichtige vraag of ze wilde ruilen, ontstond een flinke ruilhandel en waren er extra labels nodig voor alle vriendschappen.

Op de terugweg van de KJD was bij het uistappen te horen dat de jongeren een geweldige dag hadden beleefd! En dat ze het nu toch wel leuk leek om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid.

Een uitgebreider verslag van de KJD is te vinden op www.jongkatholiek.nl

 

Andere berichten