Vijftigjarig priesterfeest bisschop Muskens op Hemelvaart gevierd

21 mei 2012

Op 16 juni 2012 is bisschop Muskens 50 jaar geleden in de Bossche Sint Janskathedraal tot priester gewijd. Hij vierde dit voor het bisdom van Breda op Hemelvaartsdag 17 mei in de H. Antoniukskathedraal met een eucharistieviering.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant en verzorgde de homilie tijdens dit feest van de Kerk en het priesterfeest van bisschop Muskens. Onder de concelebranten bevonden zich onder anderen bisschop Ernst, emeritus-bisschop van Breda, en vicaris-generaal V. Schoenmakers. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de gezangen. Onder de aanwezigen bevonden zich familieleden van bisschop Muskens, vertegenwoordigers van de Sint Pauluscommuniteit te Teteringen en de Scheutisten, gemeenschappen waarin bisschop Muskens na zijn emeritaat leeft.

(Foto: R. Mangold)

Belang van de heilige Geest
Bisschop Liesen memoreerde in zijn welkomstwoord dat hij 25 jaar geleden aanwezig was bij het zilveren priesterjubileum van rector Muskens. Hij herinnerde zich nog heel goed dat de rector preekte over de heilige Geest. Ook nu sprak bisschop Muskens in zijn slot- en dankwoord over de Geest. Christus gaf de Geest bij zijn sterven aan het kruis. Dit was het begin van de Kerk.

(Foto: R. Mangold)

Bisschop Muskens toonde zich dankbaar voor alle inspirerende mensen die hij tijdens zijn vijftigjarig priesterleven overal ter wereld heeft mogen ontmoeten. “Deze ontmoetingen vormen voor mij een bron van hoop.”

(Foto: R. Mangold)

Ring van Vaticanum II als teken van verbondenheid
Als teken van zijn verbondenheid met bisschop Liesen en het Tweede Vaticaans Concilie schonk mgr. Muskens hem de bisschopsring van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Paulus VI schonk deze aan iedere bisschop die deelnam aan het concilie. Voor Breda was bisschop De Vet op dit concilie aanwezig. Na zijn overlijden in 1967 kwam de ring in handen van bisschop Ernst die hem doorgaf aan bisschop Muskens bij diens bisschopswijding. Mgr Liesen was duidelijk geraakt door dit geschenk.

(Foto: R. Mangold)

Handelen komt voort uit geloof
Namens het bisdom sprak vicaris-generaal Schoenmakers de jubilerende bisschop toe. Hij stond kort stil bij Muskens’ referentschap voor Kerk en samenleving. “Het referentschap voor Kerk en samenleving, wat u van daaruit hebt gedaan en verkondigd waaronder die uitspraak over brood stelen, heeft u voor velen getekend. Maar u hebt meer gedaan en vooral weten wij dat dit werk voor Kerk en samenleving bij u voortkomt uit een diepe bron, de geloofsbron.”

(Foto: R. Mangold)

Tijdens de bedevaart naar Rome bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het bisdom trokken velen door het baptisterium van de Sint Jan van Lateranen. Daar zat bisschop Muskens, die de aanwezigen vroeg een kruisteken te maken met het doopwater. “Tegen ieder van hen persoonlijk zei u: ‘Laat uw leven een weerspiegeling zijn van uw doopsel.’ Dat heeft op velen een diepe indruk gemaakt.”

(Foto: R. Mangold)

Bisschoppen van Breda
Vicaris Schoenmakers plaatste de bisschop op deze manier in de continuïteit van de verschillende bisschoppen van Breda. “Zo, met deze activiteit van ons geworteld geloof, past u als negende bisschop van Breda tussen de achtste bisschop van Breda, bisschop Ernst die ons vastgehouden heeft in die onverbrekelijke band van geloof en engagement, en de tiende bisschop van Breda, bisschop Van den Hende die deze geloofslijn ‘in de duizend gezichten van Uw volk’ doortrok. Altijd met het geloof voorop, een weg die we ook nu van harte gaan met onze elfde bisschop van Breda, bisschop Liesen.”

(Foto: R. Mangold)

(Foto: R. Mangold)

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten