Vijftigdagentijd in Roosendaal

30 mei 2020

De coronacrisis heeft een beperkende invloed op het kerkelijk leven en we zien uit naar de dag dat de kerken weer open kunnen voor de eucharistievieringen. In de tijd tussen Pasen en Pinksteren organiseren parochies verschillende activiteiten waardoor het contact met de gelovigen behouden blijft.

Dit gebeurt ook in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Gedurende de coronatijd plaatst de parochie verschillende filmpjes op het YouTubekanaal. In de meimaand stelde het pastoraal team de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade en de Sint Josephkerk in Roosendaal-Oost elke zaterdagmiddag open voor gebed. In de kerk vinden geen vieringen plaats. Wel bestaat de mogelijkheid om een rondgang door de kerk te maken en de vijf glorievolle geheimen van de Rozenkrans te overwegen. In de kerk ligt een vouwblad waar kort het bidden van de Rozenkrans wordt toegelicht.

Bezinning rond Maria
Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster en teamleider van de Sint-Norbertusparochie, schreef een bezinnende brochure rond Maria. In haar inleiding schrijft ze: “Maria kent vele gezichten. Ik heb in dit boekje gekozen voor drie bijzondere gezichten uit de Passie-voorstellingen van Maria. Niet om ons nóg verdrietiger te maken, maar juist als bron van troosten gebed.”

In het boekje staat ze onder meer stil bij de het Mariabeeld op de Kapelberg en de Maria-icoon in de Onze Lieve Vrouwekerk. De Kapelberg is een lokaal bedevaartsoord ten noorden van Roosendaal. Lag het vroeger te midden van polders, tegenwoordig vind je de kapel midden tussen industrieterreinen waar een ruimte voor de Mariaverering behouden bleef.

De Onze Lievevrouwekerk dankt zijn ontstaan aan de paters redemptoristen. Zij brachten de verering van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand naar Roosendaal. De oorspronkelijke icoon bevindt zich in de kerk van Sint Alfonsus aan de Via Merulana te Rome. Daar ligt het generalaat van de redemptoristen. Een ontspannende Maria-quiz en enkele Marialiederen sluiten het bezinningsboekje af.

Pinksternoveen
Voor de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren publiceerde Petra Versnel-Mergaerts samen met ds. Marjo den Bakker van de Protestantse Gemeente Roosendaal en Marjeet Verbeek, projectleidster van Spirit een Pinksternoveen onder de titel “Kom Heilige Geest”. Via het noveen bidden de gelovigen voor de onderscheiden vruchten van de Geest. Bij elk avondgebed zijn er beeld- en geluidsopnames gemaakt die de mensen kunnen volgen via een digitale nieuwsbrief.

Ronald van Bronswijk zendt via YouTube vanuit de Sint Josephkerk lezingen en misintenties uit voor Pinksteren. – Screenshot: Sint-Norbertusparochie

Andere berichten