Vijfentwintig jaar betrokken bij arbeidspastoraat

27 september 2007

Henk Kampert vierde op 27 september 2007 temidden van zijn collegae van het bisdom Breda dat hij vijfentwintig jaar in het bisdom werkzaam is. Momenteel is hij verbonden aan de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, daarvoor was hij als pastoraal werker betrokken bij het arbeidspastoraat in Bergen op Zoom.

Kerkwording onder armen
Bisschop-coadjutor Van den Hende sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop Kampert vanuit de Kerk present is in de wereld van de bedrijven en oog heeft voor mensen die in de economie vaak op het tweede plan komen. Terugkijkend op 25 jaar arbeidspastoraat zegt Henk Kampert zelf: “Ik moet vooral denken aan de mooie tijd met de mensen in de fabrieken en daarbuiten. Ik denk hier met name ook aan de vele mensen die ik ontmoet heb in het uitkeringsgerechtigdenwerk. Ik heb het als zeer waardevol ervaren dat ik gewoon met hen op kon trekken, dat ik lief en leed met hen kon delen en dat mensen mij ook gezegd hebben dat ze steun haalden uit de gesprekken met mij.”  "Af en toe benoem ik het als ‘de kerk van de armen’,” vervolgt hij. “Het boeide me om onder de armen een stukje kerkwording te realiseren en om te proberen de officiële kerk bij het leven van de armen te betrekken.”

Inzet voor ENKA
Als pastoraal werker maakte Henk Kampert vooral naam door zijn bedrijfsbezoeken. Hij begeleidde de werknemers ook na het faillissement van hun bedrijf. Hij heeft zich daadwerkelijk ingezet voor het behoud van werkgelegenheid bij ENKA-Steenbergen, waar garen werd gemaakt dat verwerkt moest worden in autobanden.
In het najaar van 1987 maakte de Raad van Bestuur van ENKA bekend dat hij ENKA-Steenbergen wilde sluiten, omdat hij geen toekomst meer zag in het garen. “Ik heb toen nagedacht hoe we de werknemers vanuit de kerken een steuntje in de rug konden geven,” vertelt hij. “Ik heb een overleg gehad met de pastoors van Steenbergen en de deken van Bergen op Zoom, toen de huidige vicaris-generaal Vincent Schoenmakers. Een jaar of twee daarvoor had ik een regionale werkgroep Baanloosheid, arbeid en kerk opgericht. Samen met die werkgroep en de pastoors hebben we in januari 1988 een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur van ENKA-Steenbergen, waarin we vroegen om vanwege sociale motieven de zaak nog eens te overwegen. Later bleek dat onze brief de Steenbergse politiek wakker had gemaakt. Een jaar later trok de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit in.” Henk is vrij nuchter over de impact van zijn werk: “De markt voor garen trok weer aan.”

Een interview met Henk Kampert verschijnt in: Present tussen werk en kerk / van Rob Kuppens en Hub Crijns. Dit boek zal in het voorjaar van 2008 bij DISK verschijnen.

Andere berichten