Vieringen tijdens de Goede Week in de H. Antoniuskathedraal

25 maart 2010

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen de Goede Week, de week waarin zij heel speciaal stilstaat bij het lijden en sterven van Jezus Christus. In de H. Antoniuskathedraal te Breda wordt deze week op intense wijze gevierd. Hieronder volgt een overzicht van de vieringen:

Zondag 28 maart: Palmzondag.
De Kerk herdenkt de intocht van de Heer in Jeruzalem. Om 10.30 u. is er een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. De begijnhofschola onder leiding van zr. Marie-Louise Egbers verzorgt de zang.
Voorafgaand aan de viering is er van 9.30 u. tot 10.15 u. biechtgelegenheid.

Dinsdag 30 maart
Om 19.00 u. is er een boeteviering in de H. Catharinakerk op het Begijnhof. Na de boeteviering is er de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Donderdag 1 april: Witte Donderdag
Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduüm Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Bisschop Van den Hende celebreert de eucharistieviering om 19.00 u. Het herenkoor zingt. De eucharistieviering van 12.30 u. vervalt.

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.
Om 15.00 u. vindt de viering van het lijden en sterven van de Heer plaats. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans zingt tijdens deze viering.

Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag.
In de geloofsbelijdenis belijden we dat Jezus Christus nedergedaald is ter helle. Op Stille Zaterdag staat de Kerk stil bij dit geloofsgeheim. Stille Zaterdag is de dag van de grafrust.

In de avond begint de Paaswake om 21.00 u. De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant. De Begijnhofschola verzorgt de viering.

Paaszondag 4 april: Hoogfeest van Pasen.
Om 10.30 u. celebreert bisschop Van den Hende de eucharistie in de kathedraal. De Kathedrale Cantorij zingt. Tijdens deze viering dient de bisschop het sacrament van het Vormsel toe aan twee meisjes.

Paasmaandag 5 april: Tweede Paasdag
Om 10.30 u. is de eucharistieviering in de H. Catharinakerk op het Begijnhof.

 

 

 

Andere berichten