Vieringen bisschop Liesen tijdens de Goede Week en Pasen

22 maart 2016

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, het lijden en sterven van Jezus Christus. Bisschop Liesen is tijdens het Paastriduum celebrant in de volgende vieringen.

Woensdag 23 maart
Om 19.00 uur is bisschop Liesen hoofdcelebrant in de chrismaviering in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw in Vlissingen. Hij zegent de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt het chrisma.

Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
Bisschop Liesen celebreert de eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
Om 15.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal voor de herdenking van het lijden en sterven van de Heer.

Om 19.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal bij het bidden van de kruisweg.

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag/Stille Zaterdag
In de avond is de bisschop celebrant in de Paaswake om 21.00 uur in H. Antoniuskathedraal.

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht, wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Paaszondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen
Om 11.30 uur is de bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de kerk van de H. Aartsengel Michael te Breda.

 

Andere berichten