Viering van Maria Tenhemelopneming in het bisdom Breda

11 augustus 2023

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit hoogfeest is tevens het patroonsfeest van het bisdom Breda. In de H. Antoniuskathedraal te Breda is er om 10.30 uur een eucharistieviering. Deze eucharistieviering wordt opgedragen mede tot intentie van het zielenheil van de overleden bisschoppen van het bisdom Breda. Het bisdomkantoor aan de Veemarkstraat in Breda is op 15 augustus gesloten.

In sommige parochies is het een oud gebruik om op 15 augustus aromatische kruiden te zegenen. Dit vermeldt het Directorium van de Nederlandse Kerkprovincie, waarin aanwijzingen staan voor de liturgie. De ‘zegening der kruiden’ is een voorbeeld van evangelisatie van voorchristelijke riten en vormen van geloof. Tot God, door wiens woord “uit het land jong groen opschoot, gras, zaadvormend gewas […] en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin” (Gen. 1, 12), moest men zich richten om dat te verkrijgen wat de heidenen wilden bereiken met hun magische riten: het beperken van de schade door giftige kruiden veroorzaakt en het versterken van de doeltreffendheid van geneeskrachtige kruiden.

  • Op verschillende plaatsen in het bisdom Breda vinden er vieringen en activiteiten plaats. Kijk op de online bisdomkaart wat er in de parochies georganiseerd wordt.

Op de foto: Jongeren onderweg naar de Wereldjongerendagen in Lissabon. De bisdomvlag bevat de afbeelding van Maria Tenhemelopneming.

Andere berichten