Viering van eenheid en verbondenheid

5 april 2007

De chrismamis op 4 april werd gekenmerkt door gevoelens van eenheid en verbondenheid. Deze viering vond plaats in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau. De aanwezige gelovigen beleefden de eenheid binnen het bisdom, met bisschop M. Muskens, bisschop-coadjutor J. van den Hende en emeritus-bisschop H. Ernst én de wereldkerk. Naast de bisschoppen gingen ook vicaris V. Schoenmakers, deken W. Wiertz van het dekenaat de Baronie en pastoor M. Prasing mee voor. Aan de aanwezige priesters werd de mogelijkheid geboden te concelebreren. 
De kerk was prachtig versierd in de pauselijke kleuren. De parochiekoren van Baarle Nassau, Chaam en Ulicoten verzorgden de gezangen. De collecte was bestemd voor het Annahuis, het diaconaal centrum in Breda-West.

West-Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks present

Pastoor Prasing mocht gelovigen uit alle hoeken van het bisdom in zijn kerk begroeten. Daaronder een grote delegatie uit de parochies in West-Zeeuws-Vlaanderen. “We komen voor de vierde maal met een bus naar de chrismaviering,” vertelt pastor Smeets o.p.. “Bij ons in de regio leeft de chrismaviering sterk. We werken zelfs met een wachtlijst, zoveel belangstelling is hiervoor. Voor veel mensen is het ook gezellig om op deze manier met elkaar onderweg te zijn. Het is wel een hele reis. Vanavond zijn we pas rond twaalf uur thuis.”

Oproep tot hernieuwing van de wereld in de kracht van de Geest
Bisschop Muskens riep in zijn preek de gelovigen op om uit de kracht van de Geest te werken aan de herschepping van de wereld. “We zijn geroepen de werken van de Geest te vervullen. Volgens sommige theologen is de herontdekking van de betekenis van de Heilige Geest de belangrijkste theologische ontwikkeling van de laatste decennia. Deze Geest, die al in het begin van de schepping boven de wateren zweefde, zet ons aan de wereld te vernieuwen.”

Feestelingen onder celebranten
Bij het slotwoord bleken er verschillende feestelingen onder de celebranten. Pastoor Prasing feliciteerde deken Wiertz niet alleen met zijn recente benoeming tot deken maar ook met zijn 49ste verjaardag. Hij noemde ook de verschillende jubilea die komen gaan. Hij feliciteerde bisschop Muskens met zijn keuze het resterende deel van zijn leven te wijden aan gebed en contemplatie en stond kort stil bij zijn koperen bisschopsjubileum op 26 mei. Hij noemde bisschop Ernst de ‘pater familias’ van het bisdom en overhandigde hem onder een staande ovatie negentig rode rozen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag op Paaszondag. Hij memoreerde dat bisschop Ernst op 17 december 2007 veertig jaar bisschop zal zijn.

Volgend jaar vindt de chrismaviering op 19 maart plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes.

zie hier meer over de chrismamis

Andere berichten