Viering Sacramentsdag in het bisdom van Breda

21 juni 2014

Op zondag 22 juni celebreert bisschop Liesen de ponticiale eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal bij gelegenheid van Sacramentsdag. De viering begint om 10.30 uur. Het herenkoor onder leiding van Jan Damen verzorgt de gezangen.

Dit jaar viert de Kerk de 750ste verjaardag van de bulle ‘Transiturus de hoc mundo’ waarmee paus Urbanus IV het hoogfeest van Sacramentsdag instelde. Urbanus IV was voordat hij in 1261 tot paus gekozen werd onder andere aartsdiaken in Luik. Daar maakte hij kennis met de heilige Juliana de Mont-Cornillon, priorin van de augustinessenpriorij op de Mont-Cornillon. Deze mystiek begaafde vrouw kreeg vanaf 1209 visioenen waarin haar de opdracht werd gegeven een feest ter ere van het allerheiligst sacrament in te stellen. Op dit feest zou de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de eucharistie gevierd moeten worden. Samen met haar vriendin de zalige Eva van Saint Martin spande zij zich hiervoor in. De heilige Eva leefde als kluizenares bij de H. Martinuskerk te Luik. De bisschop van Luik stelde in 1246 het feest voor zijn eigen bisdom in. West-Brabant hoorde in die tijd tot het bisdom Luik.

Toen Urbanus IV paus werd besloot hij in 1264 het feest als hoogfeest voor de hele Kerk in te voeren. Hij gaf Thomas van Aquino de opdracht de liturgie voor het Hoogfeest samen te stellen. De liturgie van Sacramentsdag drukt op een bijna volmaakte manier het geloof van de Kerk in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer onder de gedaanten van het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn uit. Deze zijn werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus. Het feest wordt op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd. In veel landen, waaronder Nederland, is het verplaatst naar de tweede zondag na Pinksteren opdat meer mensen in de gelegenheid zijn dit feest te vieren.

In de H. Martinuskerk (nu de basilique Saint Martin) is in 1246 voor de eerste keer Sacramentsdag gevierd. Donderdag 19 juni staat in het teken van dit feest. Van 10.00 uur tot 18 uur. is er gelegenheid tot aanbidding. Om 19.30 uur begint een pontificale eucharistieviering, waarin de bisschop van Luik, mgr. J.P. Delville de hoofdcelebrant zal zijn. Om 20.45 uur is er een processie vanuit de basiliek, die op een heuvel gelegen is, naar de kathedraal. Alle gelovigen uit het bisdom Luik zijn hiervoor uitgenodigd. De Kerk wil door deze processie laten zien dat ze, in de lijn van paus Franciscus, buiten haar muren treedt en op discrete wijze aanwezig wil zijn in het leven van de mensen en het leven van de stad. Er zullen diverse groepen uit het buitenland aan de processie deelnemen. Vanwege de historische banden met Luik zal er ook een afvaardiging uit het bisdom van Breda aanwezig zijn.

Op zondag 24 augustus 2014 zal er in het bisdom Breda speciale aandacht zijn voor dit jubileum van sacramentsdag.

 

Andere berichten