Viering en geloofsgesprek met bisschop Van den Hende op Maria Ten Hemelopneming

17 augustus 2010

Op zondag 15 augustus vierde de Kerk het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Dit feest is ook het patroonsfeest van het bisdom van Breda. Bisschop Van den Hende celebreerde bij deze gelegenheid de eucharistieviering in de Heilige Quirinuskerk te Halsteren. Deze viering werd rechtstreeks uitgezonden op televisie.

De Capella Feminarum van de Hortus Musicus Religiosus Bergen op Zoom verzorgde onder leiding van Marcel van Westen de gezangen.

In zijn homilie ging bisschop Van den Hende in op de betekenis van het hoogfeest. We mogen, aldus de bisschop, niet alleen verering en bewondering hebben voor Maria en dankbaarheid jegens God. “De verering voor de persoon van Maria in de heilsgeschiedenis van God leidt als vanzelf ook tot een indringende uitnodiging aan ons eigen adres: namelijk dat ook wij op onze beurt ons vertrouwen stellen op God, en op grond daarvan woorden van geloof spreken en daden van geloof laten zien.”

Voorafgaand aan de uitzending van de heilige Mis sprak Leo Fijen in het geloofsgesprek op televisie met bisschop Van den Hende over het sacrament van de wijding en het priesterschap. Bisschop Van den Hende vertelde gedreven en enthousiast over zijn roeping. “Het is onmogelijk om niet te spreken over wat we gezien en gehoord hebben,” zegt de bisschop onder verwijzing naar de Handelingen van de Apostelen (Hand. 4,20).

Voor het geloofsgesprek klik hier

 

Andere berichten