Viering deken Paul Verbeek en coördinator Geerten Kok

4 oktober 2007

Op woensdagavond 3 oktober vond in de basiliek van de heilige Willibrordus in Hulst de installatie- en presentatieviering plaats van deken Paul Verbeek en dekenaal coördinator Geerten Kok. Per 1 oktober is deken Paul Verbeek halftijds aangesteld voor de taak van deken in het dekenaat Zeeland. Geerten Kok is voltijds dekenaal coördinator. Beiden hadden eerder dit jaar de taken al voor een deel opgepakt.


Dekenaal coördinator Geerten Kok (links) en deken Paul Verbeek (rechts).

De voorzitter van het dekenaal bestuur heette hen aan het begin van de viering welkom, waarbij hij beiden karakteriseerde als “enthousiast, inspirerend en motiverend”.

Instrument van God
Bisschop-coadjutor Van den Hende was hoofdcelebrant in de feestelijke eucharistieviering. In zijn preek ging hij in op de lezing uit Nehemia (Neh. 2,1-8) en het evangelie van Lucas (Lc. 9,57-62), waarin de Heer oproept Hem te volgen. Ook verwees hij naar het gebed van Franciscus: ‘Maak mij tot instrument van Uw vrede’. Gelovigen zijn geroepen om instrument te zijn van God, zoals Nehemia in zijn tijd, zoals de eerste apostelen en zoals ook de heilige Franciscus, met wie zowel Geerten Kok als Paul Verbeek een bijzondere band hebben. Van hem werd het Zonnelied gezongen tijdens de viering.
“Als je Jezus wil volgen, moet je er helemaal voor gaan,” stelde bisschop Van den Hende. “Als Kerk van Christus mogen we samen Gods instrument zijn. Ook hier in de Kerk van het bisdom Breda,” verklaarde hij. ‘Nuchtere’ structuren zoals de dekenale structuur helpen daarbij. “Deken Paul Verbeek en dekenaal coördinator Geerten Kok willen op hun beurt instrument zijn van God om anderen te inspireren in geloof en tot samenwerking.”
De bisschop: “We bidden vandaag heel in het bijzonder om de heilige Geest. Om kracht en inspiratie. Om samen te bouwen in geloof en om onze bezieling te delen en te laten zien dat het een rijkdom is om bij Gods Kerk te horen.”


Deken Paul Verbeek geeft het vuur door aan emeritus-bisschop Ernst.

Benoeming
Bisschop Van den Hende las de benoemingsbrieven voor van Paul Verbeek en Geerten Kok, waarna hij hun opdracht in het dekenaat Zeeland bevestigde met een hartelijke handdruk. Paul Verbeek en Geerten Kok spraken beiden uit dat zij de benoeming aanvaarden. Beiden bedankten bisschop Muskens en bisschop Van den Hende als zijn opvolger voor het in hen gestelde vertrouwen.
Het bestuur van het dekenaat Zeeland ontstak fakkels, zoals die ook bij het afscheid van oud-deken Peter van Hecke waren ontstoken. Daarna werd het licht doorgegeven aan ieder die een kaars had in de kerk. De voorbede werden uitgesproken door vertegenwoordigers van de vijf huidige regio’s in het dekenaat Zeeland.


Bevestiging van de opdracht. Bisschop-coadjutor Van den Hende drukt dekenaal coördinator Geerten Kok de hand.

Zeeuws duo
In het slotdankwoord zei Geerten Kok dat hij uitziet naar een goede en energieke samenwerking. En: “We mogen vertrouwen op de toekomst. De boodschap van de Kerk blijft jong en waardevol. Ik geef graag mijn bijdrage aan het doorvertellen van die boodschap.”
Paul Verbeek legde, voortbordurend op de verwijzingen naar Franciscus in de viering, een link naar het lied ‘Kijk omhoog naar de zon’ op de nieuwe cd van het Volendamse duo Nick en Simon: “Nick en Simon,” zei hij, “genieten steeds meer van hun samen zingen en de wisselwerking met het publiek. Ik hoop dat dat ook voor Geerten en mij zal gelden en de mensen in ons dekenaat.” Hij bedankte ook Jos, de vrouw van Geerten, die het werk van Geerten mee draagt.


(Foto’s: J. Klok)

Andere berichten