Video’s over evangelische waarden in het katholiek onderwijs

27 oktober 2017

Het afgelopen jaar heeft diaken Titus Frankemölle een aantal video’s opgenomen met katholiekleven.nl. Hij deed dit samen met Roos, inmiddels oud-examenleerling en oud-voorzitter van de leerlingenraad van het Hanze College in Oosterhout. Diaken Titus Frankemölle is diaken van het Bisdom Breda en rector van het Cambreur College in Dongen en het Hanze College in Oosterhout. “Ik heb met enorm veel plezier meegedaan aan de opnames voor katholiekleven.nl,” vertelt hij nu het laatste filmpje uit een serie van in totaal vijf filmpjes is geplaatst.

Op basis van vijf verschillende zondagse lezingen staan diaken Frankemölle en Roos in de video’s samen stil bij thema’s als eerlijk delen, vergeving en het dubbelgebod van de liefde. Vooral de bijdrage van Roos laat heel concreet zien hoe evangelische waarden in het katholiek onderwijs worden ervaren en beleefd door leerlingen.

Het evangelie van deze zondag 29 oktober gaat over het dubbelgebod van de liefde: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Matteüs 22, 37-39). Diaken Titus Frankemölle en Roos vertellen hierover in deze video. Roos vertelt over respect geven en respect ontvangen en over de muur die er op sommige scholen is tussen de leraar en de leerling. Op haar school is dat anders. Dat wil niet zeggen dat ze alles even eerlijk vindt. Neem nou die mobiele telefoon…

 

Andere berichten