Video over Suriname

18 december 2013

Op de website van Missio staat een video met een interview met bisschop De Bekker van Paramaribo over veranderingen in Suriname. De bisschop, die oorspronkelijk afkomstig is uit Helmond, spreekt onder meer over de inzet van religieuzen in het bisdom Paramaribo. Vanuit het bisdom van Breda hebben zich de franciscanessen van Roosendaal en Oudenbosch ingezet. Bisschop De Bekker wijst er in het gesprek op dat hun werk wordt overgenomen door andere religieuzen. De Kerk van Suriname internationaliseert.

Pater Toon te Dorsthorst omi (71 jaar) is de jongste Nederlandse oblaat die momenteel in Suriname werkt. Bisschop De Bekker spreekt in zijn interview over de grote omwentelingen waarvoor de Kerk in Suriname staat. Tot nu toe werkte vooral Nederlandse missionarissen en zusters in deze voormalige kolonie maar geleidelijk aan krijgt de katholieke gemeenschap een steeds internationaler karakter. Zo zijn er nu Blauwe Zusters uit Argentinië en Ecuador en missionarissen uit Nigeria. De Kerk telt ongeveer 10.000 katholieken. Mede door de inzet van catechisten neemt het aantal toe.

Het bisdom van Breda heeft veel banden met Suriname. Zo werkten de franciscanessen van Mariadal sinds 1856 en de franciscanessen van Oudenbosch sinds 1925 in dit land. De laatste congregatie verliet Suriname in 1985. Diaken Co van Bekkum was van 2004 tot 2010 werkzaam in dit land. Hij was betrokken bij het proces om de samenwerking tussen parochies op gang te brengen. Studierector Jan Brok van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en de Dienst Opleiding en Vorming in het bisdom Breda en de vroegere vicaris-generaal van het bisdom, Vincent Schoenmakers, ondersteunen opleidings- en vormingstrajecten in Suriname.

Tijdens de voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Rio (2013) verbleven jongeren uit de bisdommen Breda en Rotterdam gedurende een week in dit land. Zij maakten intensief kennis met de cultuur en het kerkelijk leven in Suriname. Een van de hoogtepunten uit het verblijf van de jongeren in Suriname was het bezoek aan Batavia, waar de Tilburgse missionaris Petrus Donders leefde en werkte te midden van de melaatsen.

Tijdens de WJD bij de plek in Batavia waar Petrus Donders begraven lag. Later kreeg de zalige een graf in de kathedraal van Paramaribo. (Foto: R. Mangold)

De video is te zien op de website van missio (www.missio.nl ) en is ook op youtube geplaatst: Klik hier

In het recente nummer van het blad van Missio, Kerk Wereldwijd, staat een uitgebreide reportage lezen over Suriname en de mensen die er werken, onder wie mgr. De Bekker. Een gratis nummer van het tijdschrift is te bestellen via Missio: E: missio@missio.nl

 

 

Andere berichten