Video-opnames op Bovendonk voor de nieuwe roepingcampagne in het bisdom

19 februari 2018

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari zijn video-opnames gemaakt op Bovendonk. Voorafgaand aan Roepingenzondag (22 april) vernieuwen de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Bisdom Breda de website www.roeping.nu. Op Roepingenzondag komen vijf nieuwe video’s online. Video-journalist Ulrike Nagel maakte de opnames en verzorgt de montage. Fotograaf Ramon Mangold was een deel van het weekend aanwezig om foto’s te maken die de komende jaren op de poster en gebedskaart van roeping.nu zullen worden gebruikt.

Mentor Riet de Koning in gesprek met Ulrike Nagel. (Foto: Ramon Mangold)

“De eerste keer dat er filmpjes werden gemaakt voor Bovendonk over priester of diaken worden was in 2008. Dat was bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk,” vertelt communicatieregisseur Daphne van Roosendaal. “Vijf jaar later was er een nieuw lustrum. Bovendien waren toen de ontwikkelingen met social media verder gegaan, zodat video’s inmiddels ook op YouTube geplaatst konden worden.” De ervaringen met de video’s zijn positief. Van Roosendaal: “Op informatiedagen merken de bisschop en de rector van Bovendonk dat potentiële studenten zich goed hebben kunnen voorbereiden door de filmpjes te bekijken. De gesprekken tijdens een informatiedag kunnen daar dan op voortbouwen.”

Zangles op zaterdagavond van Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek Bisdom Breda. (Foto: Ramon Mangold)

Hoewel de aanleiding telkens een nieuw lustrum van de Priester- en Diakenopleiding is, is er in de filmpjes ook aandacht voor roeping in meer brede zin en de roeping tot het religieuze leven. In de video’s komt de roeping tot het huwelijk ter sprake en dat je je werk kunt zien als een roeping. In het interview vergelijkt bisschop Liesen de roeping tot het priesterschap of diaconaat met de roeping tot het huwelijk: “Priester of diaken worden is niet een beroep met een contract dat je tekent. Het is als met mensen die trouwen en die zeggen: ik wil met jou verder in goede en kwade dagen en wat er komt dat komt er. Het is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Mensen zeggen bij hun huwelijk vaak: nu is het niet meer ik en jij, maar wij. Het ik en jij veranderen door het huwelijk. Dat gaat met priesterroeping en diakenroeping precies zo, doordat je op weg gaat met Christus.”

(Foto: Ramon Mangold)

Vijf jaar geleden gingen de filmpjes over de vier pijlers van de opleiding tot priester of diaken: persoonsvorming, pastorale vorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming. Daarnaast waren er filmpjes over roeping met onder meer rector Schnell. De insteek van de filmpjes die dit jaar worden gemaakt is roeping nú. De filmpjes gaan na wat je nodig hebt om een goede priester of diaken te kunnen worden in deze tijd. Zo vertelt vormingscoördinator diaken Vincent de Haas: “Studenten moeten bereid zijn veel in hun binnenkant te investeren, om mensen te worden die de wereld, zoals die zich nu aandient, aankunnen. Investeren in de binnenkant, om leerling van Christus en getuige te kunnen zijn in de wereld van nu.”

Op zondagochtend celebreert voormalig student van Bovendonk Ronald den Hartog van het Aartsbisdom Utrecht de mis. (Foto: Ramon Mangold)

Heel praktisch willen de filmpjes uitnodigen om kennis te komen maken met de priesteropleiding en diakenopleiding. Mannen die nadenken over de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden, kunnen een weekend meelopen met de studenten op Bovendonk en kennismaken met de opleiding. Daarom zijn ook opnames gemaakt met priesterstudent Kevin Pluym van het Bisdom Antwerpen en priesterstudent Sander Verschuur van het Bisdom Rotterdam. Zij vertellen hoe een studieweekend op Bovendonk eruit ziet.

(Foto: Ramon Mangold)

Daphne van Roosendaal: “Studenten, de bisschop en diaken De Haas hebben allemaal dezelfde belangrijke boodschap: denk je erover om priester of diaken te worden, blijf daar dan niet mee rondlopen tot je 100% zeker bent, maar breng het in gesprek.” Dat is ook wat diakenstudent Anton Jansen van het Bisdom Breda deed. Hij vertelt: “Zelf draaide ik lange tijd rondjes. Tot ik bedacht: als deze vraag bij mij leeft kan ik die alleen maar beantwoorden in gesprek met mensen die hier studeren. Ik ging een keer kijken en het voelde meteen goed.” Nu zegt hij: “Als ik van anderen signalen krijg dat ze nadenken over de vraag, zeg ik: ga maar, kom eens kijken. Roeping is van alle tijden. Niet alleen van vroeger of 2000 jaar geleden. God roept. Het verstaan van die roepstem is tegenwoordig misschien wat lastiger dan vroeger. Ik was zelf werkzaam in de ICT, waar spreken over God niet gebruikelijk was. De onrust in mezelf die ik voelde is tot rust gekomen toen ik hier binnenstapte. God roept nog steeds. En we moeten open en eerlijk in ons hart kijken wat ons antwoord is.”

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten