Video: Hiermee inspireert paus Franciscus mensen

14 maart 2018

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. In maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt katholiekleven.nl terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Mgr. Van den Hende is voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Hij herinnert zich nog precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.”

Mgr. Van den Hende vertelt hoe vrij snel daarna de eerste rondzendbrief van de paus verscheen: Lumen fidei (het licht van het geloof). Het is een bijzondere encycliek, omdat deze in eerste versie is geschreven door paus Benedictus. Paus Franciscus schrijft hoe geloof een licht op je pad is en ook helpt om te ontdekken wat je te doen staat. Mgr. Van den Hende: “De paus noemt mensen die gebrek lijden, die ziek zijn of in nood: middelaars van het licht. We worden door mensen in nood herinnerd aan de grote opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen.”

De paus is een bruggenbouwer, zegt Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. “Hij gelooft in de kracht van de ontmoeting. Het bijzondere van paus Franciscus is, dat hij de ontmoeting aangaat, vertrouwend op de gaven van de Geest, die geschonken zijn ook aan de anderen. Hij doet dat als een pelgrim die op weg gaat naar de ander.” Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. In de video vertelt zij hoe paus Franciscus haar inspireert.

 

Andere berichten