Vicarissen treden toe tot het Bisdombestuur

22 september 2015

Per 1 september zijn vicaris Paul Verbeek en vicaris Wiel Wiertz lid geworden van het Bisdombestuur van het bisdom van Breda. Zij zullen voortaan deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het Bisdombestuur. Daarnaast blijven zij lid van de Bisdomstaf, die elke maand vergadert en waarvan ook de stafmedewerkers vicariaat lid zijn.

Rond de herstructurering van het bisdomkantoor werd in 2013 ook gesproken over de inrichting van het Bisdombestuur en de Bisdomstaf. Het Bisdombestuur is beleidsbepalend. De Bisdomstaf op zijn beurt is beleidsvoorbereidend en uitvoerend met het oog op de parochies.

Door de deelname per 1 september 2015 van de vicarissen aan het Bisdombestuur ontstaat nu structureel een wekelijks moment voor de vicarissen en de bisschop voor afstemming en besluitvorming in het Bisdombestuur. Een wekelijks moment van afstemming zal efficiënt en vruchtbaar zijn.

Lid van het Bisdombestuur zijn, per 1 september 2015:

  • Mgr. dr. J.W.M. Liesen
  • Vicaris-generaal en kanselier mgr. drs. H.C.M. Lommers
  • Vicaris drs. P.M.P. Verbeek
  • Vicaris drs. W.M.F. Wiertz
  • Secretaris-generaal drs. B.G. Hartmann
  • Econoom G.R.M. de Rooij
  • Econoom A.M.C. Aarts
  • Communicatieregisseur drs. D.M. van Roosendaal

 

Andere berichten