Vicaris Wiertz viert 25 jaar priester

13 juli 2016

Op woensdag 20 juli viert vicaris Wiertz dat hij 25 jaar geleden in de H. Quirinuskerk te Halsteren door bisschop Ernst tot priester is gewijd. Hij doet dit met een eucharistieviering in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. De viering begint om 15.00 uur. Daarna is er gelegenheid om elkaar en de jubilaris te ontmoeten in en rond de pastorie van Hulst.

Vicaris Wiertz kijkt dankbaar terug op de afgelopen 25 jaar in het bisdom Breda. Hij komt oorspronkelijk uit Kerkrade. “Ik ben, toen ik hier kwam, hartelijk ontvangen allereerst door Jan Huijsmans, de toenmalige rector van het convict en later door de parochiegemeenschappen in Halsteren en omgeving waar ik de eerste jaren mocht werken.” Hij is bisschop Ernst dankbaar dat hij hem wilde wijden. “Ook de latere bisschoppen zoals mgr. Muskens, mgr. Van den Hende en mgr. Liesen ben ik erkentelijk voor het vertrouwen dat ze mij hebben geschonken.”

“Ik heb mogen werken als praktijkcoördinator van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en later als conrector.” Hij is lid van het kapittel en was onder meer werkzaam als deken en vicaris. “Momenteel vervul ik met plezier mijn dienstwerk in de drie Zeeuws-Vlaamse parochies, terwijl ik nog enkele diocesane taken heb zoals de zorg voor de emeriti en het vormsel.” Vicaris Wiertz verhult niet dat er ook moeilijke periodes zijn geweest. “Als Kerk hebben we het niet gemakkelijk. Vooral de tijd dat het seksueel misbruik aan het licht kwam, was niet eenvoudig. Gelukkig heb ik altijd de kracht gevonden om weer vooruit te kijken en verder de weg naar voren te gaan.”

Vicaris Wiertz wenst geen persoonlijke geschenken. Hij wil eventuele gaven bestemmen voor het fonds ‘Pastoraat in Zeeuws Vlaanderen’ dat is opgericht om gemakkelijker kleinschalige pastorale ideeën te kunnen verwezenlijken. Giften kunnen overgemaakt worden op NL 45 RABO 0103.7351.19 o.v.v. Wiel Wiertz 25 jaar priester.

Vicaris Wiel Wiertz. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten