Vicaris Paul Verbeek houdt parochievisitaties namens bisschop

10 maart 2017

Vicaris Paul Verbeek zal namens bisschop Liesen de parochievisitaties in het Bisdom Breda gaan houden. Dit heeft Mgr. Liesen bekendgemaakt in een brief aan de parochies, caritas instellingen en pastorale teams.

De afgelopen jaren was de canonieke visitatie verbonden met een bezoek van de bisschop aan de parochies. De bisschop belegt de parochievisitaties nu bij de vicariaten. De canonieke visitaties werden in het verleden ook gehouden door de dekens en later de vicarissen.

Vicaris Paul Verbeek wordt ondersteund bij de visitaties door de stafmedewerker en het secretariaat van het vicariaat Middelburg en de stafmedewerker en het secretariaat van het vicariaat Breda.

Mgr. Liesen zal de parochies blijven bezoeken. Het voornemen is dit te doen op zondagen na de parochievisitaties, waarbij de bisschop hoofdcelebrant zal zijn in de eucharistieviering en met ontmoeting met parochianen na afloop.

Vicaris Paul Verbeek. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten