Vicaris kondigt kunstwerk Heilig Jaar aan bij nieuwjaarsreceptie vicariaat

23 januari 2017

Het Bisdom Breda laat een herinnering maken aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de tuin van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst verrijst in 2017 een kunstwerk. Vicaris Verbeek maakte dit bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het vicariaat Middelburg in ‘s- Heerenhoek. De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 19 januari 2017.

Waarom dit kunstwerk?
De Kerk vierde in 2016 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 – 20 november 2016). Het Heilig Jaar vond veel weerklank in de parochies van het Bisdom Breda. De parabel van de barmhartige Samaritaan speelde een grote rol tijdens bezinningsbijeenkomsten in het bisdom. Daarom komt er een kunstwerk dat deze parabel in beeld brengt.

Nieuwjaarstoespraak: Wat is de betekenis van ont-moeten?
In zijn nieuwjaarstoespraak ging vicaris Verbeek in op de betekenis van ont-moeten. Het woord ont-moeten bestaat uit twee delen. Volgens vicaris Verbeek betekent ont-moeten niet-moeten. “In ons leven hebben we veel verplichtingen. Ik sta ervan versteld wat kinderen allemaal moeten. Ze hebben, net als de volwassenen, volle agenda’s. Ik vraag me af of ze tijd hebben om kind te zijn. Ont-moeten betekent dat we voor elkaar tijd vrij maken en belangeloos samen zijn.”

Nederlandse gelovigen ontmoetten paus Franciscus
Vicaris Verbeek herinnerde aan de ontmoeting met paus Franciscus tijdens de Nederlandse dag op dinsdag 15 november 2016. “Het was een korte ontmoeting, maar erg intens. Voor velen was deze ontmoeting het kostbaarste moment van de week.” De vicaris wenste iedereen in die zin “in het nieuwe jaar veel ontmoetingen toe.”

Na de vesperviering en de nieuwjaarstoespraak van vicaris Verbeek in de H. Willibrorduskerk gingen de aanwezigen naar het ernaast gelegen ontmoetingscentrum in ’s-Heerenhoek. Daar zetten ze geanimeerd de nieuwjaarsbijeenkomst verder.

2017-01-19 Nieuwjaarsontmoeting vicariaat Middelburg_500pix

Andere berichten