Vicaris-generaal Harry Lommers veertig jaar priester

12 juli 2021

Vicaris-generaal Harry Lommers vierde op dinsdag 29 juni 2021, het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, dat bisschop Ernst hem veertig jaar geleden tot priester wijdde. Dit gebeurde in de toenmalige bisschopskerk van de H. Aartsengel Michael in Breda-Oost.

“Het was niet de eigenlijke dag”, vertelt Harry eerlijk. “Dat was op zondag 27 juni, maar ik heb er bewust voor gekozen dit feest op het hoogfeest te vieren, samen met de medewerkers van het bisdomkantoor. Bisschop Liesen heeft gepreekt over de de geloofsgetuigen Petrus en Paulus om zo het leerling-zijn van de Heer centraal te stellen in onze missionaire kerk.”

Harry kijkt dankbaar terug op veertig jaar priesterschap. “Toen ik in 1981 tot priester gewijd werd, had het bisdom Breda gedurende zeven jaar geen nieuwe priesterwijdingen gekend. Na mij is er een nieuwe stroom van wijdelingen op gang gekomen. In 1983 is de Priesteropleiding Bovendonk van start gegaan en die begon op een gegeven moment ook haar vruchten af te werpen. Ik ben begonnen in Breda-Oost. Dat was toen een fusieparochie van de parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad aan de Driesprong en de H. Michaelparochie. Daar heb ik vijf mooie jaren meegemaakt in het parochiepastoraat. Toen vroeg bisschop Ernst mij of ik kerkelijk recht wilde gaan studeren. Ik heb bewust voor de faculteit kerkelijk recht in Leuven gekozen. Deze faculteit is de enige faculteit voor kerkelijk recht in de Lage Landen. In 1985 ben ik begonnen. Het was een interessante periode, omdat in 1983 het nieuwe kerkelijk wetboek was verschenen. Het onderwijs vond plaats aan de hand van deze nieuwe codex. Voor mijn afstuderen koos ik een onderwerp uit het kerkelijk bestuursrecht. Wat moet er gebeuren als een bisdom vacant wordt? Ik ben afgestudeerd op de rechtspositie van de diocesane administrator.”

Na het behalen van zijn licentiaat in het kerkelijk recht benoemde bisschop Ernst Harry tot kanselier van het bisdom Breda. In die functie werkte hij voor de bisschoppen Ernst, Muskens, Van den Hende en Liesen. Tegelijkertijd was hij ceremoniarius. Hij vervulde die rol bij 86 pontificale wijdingsplechtigheden waaronder twee bisschopswijdingen. “Ik heb veel gehad aan mijn beide opleidingen,” vertelt Harry. “Aan de Theologische Faculteit Tilburg was ik afgestudeerd in de liturgie. Het mede verzorgen van de wijdingsplechtigheden heeft mij steeds gesterkt in mijn roeping.”

“Het mede verzorgen van de wijdingsplechtigheden heeft mij steeds gesterkt in mijn roeping.”

Hij karakteriseert kort het pastorale beleid van de verschillende bisschoppen. “Bisschop Ernst sprak veel over de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Bisschop Muskens legde de nadruk op het gezamenlijk beleven van het geloof van ons doopsel. Bij bisschop Van den Hende stond het geloof voorop, terwijl bisschop Liesen het belang van de missionaire parochie benadrukt waarbinnen we leerling van de Heer zijn. Zelf ben ik ervan overtuigd dat we in een mooie en boeiende tijd leven. We hebben een sterke identiteit door het Woord van God, de liturgie en de documenten van het kerkelijk leergezag, met name de sociale leer. We mogen deze mooie erfenis doorgeven aan de komende generatie en ik ben blij dat ik als priester en vicaris-generaal mijn bijdrage kan blijven leveren.”

“Zelf ben ik ervan overtuigd dat we in een mooie en boeiende tijd leven. We hebben een sterke identiteit door het Woord van God, de liturgie en de documenten van het kerkelijk leergezag, met name de sociale leer.”

Vicaris-generaal Lommers wijst op twee dingen die van essentieel belang zijn voor de toekomst van de Kerk. “Christenen moeten proberen maatschappelijk betrokken te zijn. Vroeger was de verwevenheid tussen Kerk en maatschappij mogelijk te groot, maar we mogen onze maatschappelijke betekenis nooit uit het oog verliezen. Verder heeft de coronacrisis ons laten zien dat het belangrijk is dat we fysiek samenkomen en samen onze liturgie vieren en ons geloof belijden. Livestreams zijn een belangrijk hulpmiddel voor hen die aan huis gekluisterd zijn, maar het samen vieren van een mooie en goed verzorgde liturgie blijft essentieel.”

De vicaris-generaal is nog volop actief. “Ik ben nu zeventig jaar en naast vicaris-generaal ook pastoor van de parochies in Rijen en Dongen. Als ik gezond blijf denk ik nog niet aan het emeritaat. Wat er gebeurt als ik 75 jaar word laat ik aan de bisschop over. Ik heb in 2016 afscheid genomen als kanselier. Ik ben blij dat het werk op de kanselarij op goede wijze wordt voortgezet.”

Harry Lommers besteedt de giften voor zijn veertigjarig priesterfeest aan het project Charbel voor de wederopbouw van de Kerk in Beiroet. Hij is dankbaar voor de giften die zijn binnenkomen en de giften die nog komen. “Het is een goed en noodzakelijk project.”

 

Vicaris-generaal Harry Lommers: “Verlies nooit de maatschappelijke betekenis van de Kerk uit het oog.”

 

Bisschop Liesen feliciteert Harry Lommers aan het einde van de eucharistieviering op 29 juni 2021.  Kijk hier de viering terug.

Andere berichten