Vicariaatsnieuwsbrief: ‘Wij hebben voor u gebeden’

5 november 2021

Abonnees van de nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda ontvingen deze week de Vicariaatsnieuwsbrief. In deze maandelijkse uitgave wordt aandacht besteed aan kanselberichten, personalia, parochiële berichten en regionale aankondigingen. Elke nieuwsbrief begint met een overweging van een van de vicarissen van het Bisdom Breda.

Voor de nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda gaat vicaris Paul Verbeek in op de waarde van het bidden voor elkaar. In zijn voorwoord haalt hij een bekend lied aan: ‘Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt, en gij op uw beurt tot inkeer gekomen versterk uw broeders, versterk uw zusters.’

Misschien wordt dat wel eens onderschat, vertelt Verbeek, reflecterend op het bidden voor elkaar. “Toen ik een aantal jaren geleden vroeg in een eucharistieviering om een extra Weesgegroet te bidden voor een medeparochiaan die ik die avond de ziekenzalving mocht toedienen, raakt haar reactie me diep. Ze zei: “Pastoor, dat zijn 200 Weesgegroetjes voor mij. Wat geweldig! Maar toch gaat mijn motor het begeven. Maar het maakt me blij!” Het gebed gaf haar kracht om zich voor te bereiden op thuiskomen bij God. Zo kan bidden voor elkaar ons steunen en bemoedigen voor de keuzes die we in ons leven mogen maken als leerlingen van de Heer.”

In de nieuwsbrief is verder aandacht voor initiatieven van parochies, bijzondere publicaties en enkele personalia.

 

Andere berichten