Vicariaatsnieuwsbrief september: Pelgrims van hoop

12 september 2022

In de vicariaatsnieuwsbrief van september 2022 gaat vicaris-generaal Harry Lommers in op het logo van het jubeljaar dat paus Franciscus onlangs aankondigde. 2025 is uitgeroepen tot heilig jaar en krijgt als motto ‘Pelgrims van hoop”. In de nieuwsbrief is ook aandacht voor de gezondheidssituatie van bisschop Liesen en verschillende activiteiten die in het nieuwe werkjaar beginnen.

Abonnees van de nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda ontvingen afgelopen week al de vicariaatsnieuwsbrief. In deze maandelijkse uitgave wordt aandacht besteed aan kanselberichten, personalia, parochiële berichten en regionale aankondigingen. Elke nieuwsbrief begint met een overweging van een van de vicarissen van het Bisdom Breda.

Volledige tekst van het voorwoord

Het anker van de hoop

Het duurt nog even. Maar paus Franciscus heeft voor het jaar 2025 een heilig jaar uitgeroepen. Ook het motto en het logo van dit jubeljaar heeft hij bekend gemaakt. Toen ik het logo zag moest ik meteen denken aan het korte gedicht van Guido Gezelle: “Met ’t Kruis in top, zoo varen wij, door ’t wereldtij, ten hoogen Hemel op”.

Het kruis van de kerk is de mast van het bootje. Een veelkleurig gezelschap van gelovigen bevindt zich aan boord. We zitten samen in dat bootje. Die saamhorigheid is enorm belangrijk. Aan het kruis zit een anker vast. Daarmee is gezegd dat het kruis van Jezus onze hoop is waar wij houvast aan hebben. Hoeveel mensen leven er niet zonder hoop of zelfs in wanhoop? Maar christenmensen zijn mensen van hoop. Daarom is het motto van het jubeljaar 2025 ijzersterk: “pelgrims van hoop”.

Inderdaad zijn wij hier op aarde slechts pelgrims. Heel veel dingen zijn onzeker. Er is ook lijden en ziekte. Er is ook de dood. En toch kan het alleen maar beter worden, ondanks alle tegenslag. Dat garandeert ons het kruis van Christus. “Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel” (Hebreeën 6, 18-19).

Een sterk kenmerk van de hoop is dat deze ons richt op de toekomst. Zo mogen wij hoopvol gestemd en met een missionaire geest beginnen aan het nieuwe “werkjaar” 2022-2023. Wij zetten onze schouders weer onder de parochievernieuwing. Daarbij past het dat wij denken en handelen als “pelgrims van hoop”. Dan zijn we geen gelovigen die zich vastklampen aan het verleden. Maar dan zijn wij gelovigen die houvast vinden in het evangelie en bijdragen aan het veelkleurige katholicisme dat wereldwijd gestalte krijgt.

Mgr. H. Lommers
vicaris-generaal

 

Andere berichten