Verzending Werkboek ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

6 september 2007

De eerste week van september heeft het bisdom van Breda parochies, onder andere besturen en regionale projectgroepen, het Werkboek toegestuurd dat is ontwikkeld als ondersteuning voor de parochies bij het intensiveren van de onderlinge samenwerking. Daarbij verscheen ook het tweede nummer van de nieuwsbrief die op gezette tijden per dekenaat wordt uitgegeven.

Vier aandachtspunten
‘Regionale projectgroepen nemen samenwerking ter hand’ kopt de nieuwsbrief. Samenwerking is nodig om krachten te bundelen. Het bisdom vraagt parochies intensiever samen te werken op het gebied van het pastoraat, personeel, gebouwen en financiën. Dit zijn de vier aandachtspunten voor de regionale projectgroepen.

Werkboek
In het Voorwoord tot het Werkboek schrijft het bisdom: “Samenwerken is in het bisdom Breda al jarenlang een belangrijk aandachtspunt. […] De ervaring die inmiddels al is opgedaan bij het samenvoegen van parochies is van grote waarde. Daarop bouwen we voort. Degenen die al een proces van samenwerking achter de rug hebben, kunnen anderen heel goed van dienst zijn: zij weten wat goed en fout kan gaan en hoe je jezelf kunt blijven in zo’n proces.”
Het Werkboek bevat informatie over de stappen die gezet zullen worden. Verder beschrijft het de verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende ‘spelers’ in het veld: parochiebesturen, regionale projectgroepen, de bisschop, de dekenale leiding, etc. Ook worden nogmaals de kerngedachten uit de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk aangeduid en bevat het Werkboek nuttige bijlagen.

Downloads
Het Werkboek kan worden gedownload via het extranet van de bisdomwebsite, waar alle informatie over de samenwerkingsverbanden wordt verzameld. Het extranet is toegankelijk voor pastorale beroepskrachten van het bisdom en vrijwilligers met een benoeming van de bisschop.
De nieuwsbrief is ook te vinden op de internetpagina In de duizend gezichten van Uw volk.

Andere berichten