Verzending ‘Bestuursbrochure 2010’ en download

6 december 2010

De ‘Bestuursbrochure 2010’ wordt deze dagen verzonden vanuit het bisdomkantoor. Inmiddels is de uitgave ook op de website van het bisdom gepubliceerd. In de Bestuursbrochure presenteert het bisdombestuur jaarlijks de hoofdlijnen van beleid.

In korte en enkele langere paragrafen gaat het bestuur van het bisdom onder meer in op de diaconale werkbezoeken en op de geloofsgesprekken op tv. Deze gingen in 2010 over de sacramenten. Het bisdombestuur kondigt in de Bestuursbrochure aan dat deze geloofsgesprekken in 2011 in het teken staan van de sociale leer van de Kerk.

Ook komen de kadercursussen aan bod, evenals Bovendonk als centrum van opleiding en vorming en de roepingcampagne van het bisdom. Daarnaast is er aandacht voor het project over de sacramenten ‘Tekens van de levende Heer’ en de wereldjongerendagen en de bisdombedevaart in 2011.

Verder is er onder meer aandacht voor het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. In 2010 en 2011 spreekt het bisdombestuur met de parochies uit elk van de 21 samenwerkingsverbanden.

De Bestuursbrochure opent met een passage over de berichten over seksueel misbruik in katholieke instellingen. De kwestie van het seksueel misbruik hield en houdt velen binnen en buiten de Kerk terecht bezig. In het bisdom van Breda werd het onderwerp daarom vanaf maart 2010 diverse malen heel concreet besproken.

De Bestuursbrochure geeft een overzicht van bezoeken en voordrachten van bisschop Van den Hende. En de uitgave heeft een financiële paragraaf.

Download de ‘Bestuursbrochure 2010’, klik hier

Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij Monique van Delft (T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten